Veiligheidswinst door ADAS kan beter, BOVAG zet in op voorlichting en opname in rijexamen

Laatste update 29 november 2019 Leestijd: 3 min

De bijdrage van rijhulpsystemen (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) aan de verkeersveiligheid, is nog onvoldoende. Dat concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid deze week in het rapport ‘Wie stuurt?’. Volgens de raad komt dat onder andere door onbekendheid met de werking van de systemen bij de bestuurder. BOVAG zal daarom via de leden en eigen media inzetten op voorlichting en bij het ministerie pleiten om ADAS onderdeel te laten zijn van het rijexamen.

Veel ADAS-systemen zijn nog niet uitontwikkeld als ze op de openbare weg komen. Ook weten bestuurders vaak niet wat deze systemen wel of niet kunnen, waardoor risicovolle situaties kunnen ontstaan. Fabrikanten houden volgens de OVV te weinig rekening met de gebruikers van deze systemen. De eisen die de overheid aan auto’s stelt, sluiten niet goed aan bij de huidige generatie rijhulpsystemen. En er wordt te weinig van ongevallen geleerd om de verkeersveiligheid van rijhulpsystemen te verbeteren. Het rapport ‘Wie stuurt? – Verkeersveiligheid en automatisering in het wegverkeer’ dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) deze week publiceerde, stelt daarom dat bijsturing noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat rijhulpsystemen bijdragen aan het verbeteren van de verkeersveiligheid.’

Voorlichting via YouTube

BOVAG tekende deze zomer al het ADAS Convenant van de ADAS Alliantie, waarin 51 organisaties zich inzetten voor het verhogen van veilig gebruik van ADAS. De rol van BOVAG zal voornamelijk voorlichtend zijn. Via instructables op YouTube en BOVAG.nl over ADAS-systemen worden consumenten geïnformeerd over de werking van deze systemen. Ook kunnen leden op hun beurt klanten van meer informatie voorzien, die door BOVAG wordt aangedragen. Samenwerking met en informatieverstrekking door fabrikanten en importeurs is hierbij essentieel, zodat de hele keten vanaf de bron doordrongen kan raken van een juiste omgang met ADAS-systemen. 

Examen en uniforme functionaliteit

Daarnaast zal BOVAG zich samen met partijen als het CBR en IBKI inzetten om de meest gebruikte ADAS-systemen gefaseerd en betaalbaar te integreren in het rijonderwijs en -examen.
Ten slotte benadrukt BOVAG dat een uniforme benaming van systemen, evenals een gelijke functionaliteit kan helpen om de informatie bij de consument te laten beklijven. BOVAG zal hier een actieve bijdrage aan leveren, maar heeft daarvoor wel hulp nodig van andere partners in de ADAS-alliantie.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring