Aflopen cao carrosserie

Laatste update 27 mei 2019 Leestijd: 3 min

Het is niet gelukt om voor 1 juni een nieuwe cao voor carrosseriebedrijven te sluiten. Daardoor breekt er voor deze branche vanaf die datum een cao-loze periode aan. Dit geldt ook voor alle BOVAG-leden die onder de carrosserie cao vallen, waaronder schadeherstelbedrijven, poetsbedrijven en ruitschadeherstelbedrijven. Cao-partijen zijn nog wel in gesprek met elkaar. Op 4 juni is een extra onderhandelingsronde gepland. Uiteraard houdt BOVAG u op de hoogte van de voortgang van de cao-onderhandelingen.

Totdat er nieuwe afspraken zijn gemaakt, blijft de huidige cao voor werknemers die bij u in dienst zijn gelden. Dat heet ‘nawerking’. Er zijn een aantal punten waar u op moet letten bij het aannemen van nieuw personeel of bij het verlengen van tijdelijke contracten van bestaand personeel.

Werknemers die in dienst zijn vóór 1 juni 2019

Deze groep medewerkers zijn in dienst gekomen tijdens de looptijd van de huidige carrosserie cao. Voor deze groep werknemers heeft de cao nawerking. De afspraken uit de cao zijn namelijk onderdeel geworden van de arbeidsovereenkomst met de medewerker. De gemaakte afspraken uit de huidige cao blijven daardoor gelden totdat er een nieuwe cao is afgesloten.

Werknemers die in dienst komen na 1 juni 2019

Voor werknemers die na 1 juni 2019 in dienst komen, heeft de huidige cao geen nawerking. Vanwege het aflopen van de looptijd is de cao niet automatisch onderdeel geworden van de arbeidsovereenkomst. Totdat er een nieuwe cao is gesloten, is er op deze groep medewerkers geen cao van toepassing.

Aangezien er geen cao van toepassing is, kunt u ook geen gebruik maken van ‘afwijkingen van driekwartdwingend recht’ die in de cao zijn opgenomen. Dit zijn bepalingen in de wet waarvan de mogelijkheid wordt geboden om hiervan in de cao af te wijken. Een voorbeeld hiervan is de proeftijd. U kunt vanaf 1 juni 2019 alleen een proeftijd volgens de wettelijke regeling aangaan. Dit betekent een proeftijd van maximaal één maand bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, voor een periode korter dan twee jaar.

Op het moment dat er weer een cao gesloten wordt, is de cao automatisch van toepassing op al uw medewerkers nadat de cao algemeen verbindend is verklaard. Dit geldt dus ook voor de medewerkers die na het aflopen van de huidige cao in dienst zijn gekomen. 

Vragen?

Heeft u vragen over de cao voor het carrosseriebedrijf? Neem contact op met BOVAG Ledenadvies op 030 – 65 95 300 of ledenadvies@bovag.nl
 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring