Hogere boetes overtreding Arbowet

Laatste update 08 maart 2019 Leestijd: 3 min

Niet voldoen aan kernverplichtingen uit de Arbowet kan bedrijven een hogere boete opleveren. Zo schrijft Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer. Kernverplichtingen uit de Arbowet zijn bijvoorbeeld het hebben van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) of het aanstellen van een preventiemedewerker. De boetes voor het niet op orde hebben van deze kernverplichtingen kunnen oplopen tot 4.500 euro.

Van Ark zegt organisaties te willen steunen bij het opstellen van een RI&E en een bijbehorend plan van aanpak. Zij vindt het belangrijk dat elke onderneming een RI&E en een preventiemedewerker heeft omdat dit volgens haar de basis is voor gezond en veilig samenwerken. De steun is voornamelijk bedoeld voor kleinere organisaties die de zaken wel op orde willen brengen maar niet kunnen of niet weten hoe ze dat moeten doen. 

Steunpunt 

Volgens de ‘Arbobalans 2018’ heeft maar 45 procent van de organisaties een RI&E; meer dan de helft van de bedrijven dus niet. De dreiging van boetes moet dit aandeel omhoog krijgen evenals betere voorlichting en ondersteuning via onder andere het steunpunt RI&E.

Voor verdere hulp zijn specifieke branche RI&E’s en arbocatalogi ontwikkeld: 
  • De RI&E voor bedrijven die vallen onder de cao MvT en Tank & Was zijn hier te vinden. 
  • De Arbocatalogus voor bedrijven die vallen onder de cao MvT en Tank & Was zijn hier te vinden. 
  • De RI&E voor bedrijven die vallen onder de cao Carrosseriebedrijf zijn hier te vinden. 
  • De Arbocatalogus voor bedrijven die vallen onder de cao Carrosseriebedrijf zijn hier te vinden. 

Boetes 

De inspectie SZW kan boetes opleggen voor het overtreden van de Arbowet. Een organisatie van vijfhonderd of meer medewerkers die geen RI&E heeft, riskeert op dit moment een boete tot 3.000 euro. Wanneer een bedrijf minder dan vijf medewerkers in dienst heeft, is dit bedrag 300 euro. In het nieuwe voorstel van de staatssecretaris gaan deze bedragen naar 4.500 en 450 euro. Wel een RI&E maar geen plan van aanpak daarbij? Daar staat op dit moment een boete op van 750 euro maar die wordt verhoogd naar 3.000 euro. 

Naast het verhogen van de boetes, krijgt de inspectie SZW ook de bevoegdheid om direct een boete op te leggen wanneer een bedrijf niet aan de Arbowet voldoet. Tot nu toe kon de inspectie bij een eerste constatering alleen eisen dat het bedrijf aan de regels gaat voldoen en een waarschuwing geven. In het regeerakkoord maakte het kabinet al structureel vijftig miljoen euro per jaar extra vrij voor de handhavingsketen van de Inspectie SZW. 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring