Welke maatregelen te nemen bij werken met warm weer?

Laatste update 23 augustus 2019 Leestijd: 1 min

Op basis van het Arbobesluit moet u er als werkgever voor zorgen dat de temperatuur op de werkplek niet oploopt tot schadelijke hoogten. Hoewel er geen specifieke temperaturen genoemd worden, is wel bepaald dat werkgevers er alles aan moeten doen om gezondheidsklachten en –schade te voorkomen.

Zorg dus dat u goed in de gaten houdt dat het niet te warm wordt op de werkplek. Neem eventueel maatregelen om dit te voorkomen, bijvoorbeeld door werknemers de ruimte voor extra drinkpauzes te geven, werkruimten zo goed mogelijk te ventileren, de duur van werkzaamheden in de warmte verkorten of werknemers toe te staan om luchtigere kleding te dragen dan de normale kledingvoorschriften. Er is geen wettelijke absolute grenstemperatuur waarboven werknemers het recht hebben om het werk neer te leggen.

Let op: zie er wel op toe dat werknemers in de werkplaats de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen blijven gebruiken, zoals veiligheidsschoenen of overalls. De veiligheid mag niet in het geding komen.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring