Vragen over uitzonderingenlijst verlate keuring voertuigen zonder slimme tachograaf

Laatste update 05 juli 2019 Leestijd: 6 min

Voor incomplete voertuigen die geen slimme tachograaf hebben en niet voor 15 juni konden worden gekeurd, bestaat een uitzonderingenlijst. Deze is met een noodprocedure tot stand gebracht. Voor wie hier gebruik van heeft gemaakt en bericht heeft gekregen dat ingediende voertuigen op deze lijst staan, is er aanvullende informatie.

Keuren in het buitenland

Soms worden voertuigen die op de lijst staan in het buitenland gekeurd en te naam gesteld. Wanneer deze tenaamstelling na 14 juni 2019 plaatsvond, kan deze later bij import in Nederland NIET meer teruggezet worden naar een datum voor 15 juni 2019. Dat houdt ook in dat deze voertuigen voorzien moeten zijn of worden van een slimme tachograaf. Dit geldt ook voor voertuigen die op de lijst met uitzonderingen zijn geplaatst. De uitzondering is dus alleen van toepassing op voertuigen die hun eerste toelating in Nederland krijgen, niet voor in het buitenland gekeurde en te naam gestelde voertuigen.

Wanneer een voertuig wel gekeurd werd in het buitenland maar nog niet te naam werd gesteld, kan de eerste tenaamstelling wél in Nederland plaatsvinden en kan gebruik gemaakt worden van de uitzonderingsafspraak. Wel op voorwaarde dat het betreffende voertuig voor 23 mei 2019 op de lijst werd geplaatst en dat de procedure verder geheel wordt gevolgd zoals bekend gemaakt. Zie voor meer details de tekst hier onder.

Juiste papieren

Let op dat u de juiste papieren aanlevert wanneer u een voertuig voor een keuring aanbiedt. Het ontbreken van de verklaring(en), zoals bijvoorbeeld een CVO, leidt tot een normale registratie waarbij de datum eerste toelating niet op een later moment kan worden aangepast. Bovendien is het voor de keurmeesters van de RDW veel extra werk wanneer niet alle benodigde informatie en documenten direct worden aangeboden. Bereid u dit dus svp heel goed voor.

Tijdens de keuring van het voertuig moeten twee verklaringen aanwezig zijn.
1. Verklaring met betrekking tot de fabricagedatum. Hierin verklaart de fabrikant of zijn gemachtigde (de importeur) de exacte productiedatum van het basisvoertuig.
2. Verklaring dat het voertuig in de noodprocedure zit.

Hierbij verklaar ik, ondergetekende,  dat het voertuig  van het merk …. met VIN…..  voorkomt op de lijst van 27 mei 2019 inzake overzicht voertuigen ontbreken slimme tachograaf 2019. Dit voertuig heeft een af-/ombouw en kan als zodanig niet vóór 15-06-2019 ter keuring worden aangeboden.
 
Datum/ naam /handtekening
Deze verklaring mag worden samengevoegd met verklaring omtrent de fabricagedatum.


Ook moet bij de keuring expliciet aangegeven worden dat het voertuig onder deze noodprocedure valt. Degene die het voertuig aanmeldt voor de RDW-keuring moet goed van deze regels op de hoogte worden gebracht. Controleer na de keuring de afgegeven datum eerste toelating op fouten.

Waar u verder op moet letten

Overige bepalingen die gelden voor deze noodprocedure: 
  • De keuring en tenaamstelling moet plaatsvinden vóór 1 oktober 2019;
  • De afgiftedatum van het CVO moet liggen vóór 15 april 2019; LET OP er zijn voertuigen aangeleverd die een afgiftedatum CVO hebben vanaf 15 april. Deze komen dus niet in aanmerking en moeten worden voorzien van een andere tachograaf.
  • Het voertuig is geen trekker ondanks deze eventueel toch op het overzicht staat (betreft namelijk geen af-/ombouw). Bij de keuring wordt hierop toegezien; 
- De vastgestelde datum eerste toelating bij de keuring na het overleggen van de verklaring is bindend en kan niet worden gewijzigd.
- Indien per ongeluk een voertuig als ‘nieuw’ is geregistreerd door een fout van de RDW kan na kentekening een correctie worden verzocht van de datum eerste toelating.
 

Verzekering en motorrijtuigenbelasting

Naar aanleiding van deze noodprocedure is ook de vraag gekomen: vanaf wanneer moet het voertuig verzekerd zijn met tenminste een WA verzekering en vanaf wanneer moet er Motorrijtuigenbelasting betaald worden.

Voor beide zaken is de ‘Datum tenaamstelling’ van toepassing.

Bij de RDW hebben we nagevraagd welke data (Datum eerste toelating, Datum tenaamstelling, Datum eerste afgifte Nederland) zij gaan hanteren bij de voertuigen van de noodprocedure. De RDW heeft laten weten dat de datum waarop het voertuig voor de keuring bij de RDW wordt aangeboden, ook de Datum tenaamstelling en de Datum eerste afgifte Nederland wordt. De datum APK is een jaar na de productiedatum/datum CVO

De Datum eerste toelating wordt vastgesteld aan de hand van de datum van fabricage die is vermeld op de verklaring van de fabrikant of zijn gemachtigde. 
 

Welke data komen er in het Kentekenregister?

Als u gebruik maakt van de nieuwe noodprocedure voor incomplete voertuigen en de volgende gegevens zijn bijvoorbeeld van toepassing:

Data-kentekenregister-(1).jpg

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring