CBR neemt maatregelen tegen frauderende partijen in de rijscholenbranche

Laatste update 11 januari 2019 Leestijd: 4 min

Het CBR heeft vandaag (11 januari) de brief gepubliceerd die zijn aan ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben gestuurd over de maatregelen die zij nemen om frauderende en marktverstorende partijen te pakken en daarmee de rijscholenbranche verder te professionaliseren. De toelatingseisen om opleiders in te schrijven worden bijvoorbeeld aangescherpt, net als het sanctiereglement. BOVAG heeft het afgelopen jaar meegewerkt aan de voorstellen. Het CBR brengt rijschoolhouders op de hoogte via Top online.

Het CBR gaat effectiever beleid hanteren ten opzichte van frauderende, bedreigende of marktverstorende partijen. Ongewenst gedrag en criminele activiteiten binnen de rijscholensector zijn voor heel Nederland schadelijk en rijschoolondernemers hebben hier dagelijks last van. Onder andere misleidende websites, overbelasting van reserveringssystemen en fysiek geweld op examenlocaties verstoren de markt en dat heeft een nadelig effect op het imago van de rijscholensector. Samen met BOVAG, FAM en VRB heeft het CBR diverse maatregelen onderzocht en juridisch laten toetsen.

Het CBR wil dit jaar de onderstaande maatregelen invoeren:

  • Toelatingseisen inschrijven opleiders aanscherpen (geplande invoering februari 2019)
Er zijn diverse opleiders die bij het CBR meerdere inschrijvingen per opleider hebben op basis van één KvK-inschrijving. Vaak wordt dit ingezet om slagingspercentages te beïnvloeden (bij praktijkexamens), het quotum op het kopen van examencapaciteit te omzeilen (bij theorie-examens) en meer accounts voor TOP bevragingen te verkrijgen (ongelijk speelveld in het verkrijgen van examencapaciteit). Per 1 februari 2019 mag een nieuwe inschrijving in principe niet overeenkomen met een al bestaande inschrijving. Dit controleert het CBR op verschillende onderdelen, zoals het KvK-vestigingsnummer, de SBI-code, het vestigingsadres en de naam van de opleider. Er komt een overgangsregeling voor opleiders, die momenteel nog meerdere inschrijvingen hebben. De opleiders die dit betreft worden hierover separaat geïnformeerd. Deze maatregel zou bij moeten dragen aan een gelijk speelveld voor opleiders, meer transparantie naar de consument en een duidelijkere relatie tussen de opleider en het CBR. Hiermee zal een groot deel van de ‘spookrijscholen’ verdwijnen.
  • Sanctiereglement aanscherpen (geplande invoering februari 2019)
De overeenkomsten worden uitgebreid met een paragraaf ‘Gedragsregels' en er komt een aangepast sanctiereglement.
  • Pilot ‘machtigen opleider’ bij B-theorie-examen (geplande invoering tweede kwartaal 2019)
Het CBR wil het machtigingssysteem dat al gebruikt wordt bij het B-praktijkexamen ook gaan invoeren voor het B-theorie-examen. Kandidaten kunnen niet meer onbewust via een reserveringswebsite, waarvan ze denken dat deze van het CBR is, een theorie-examen reserveren. Het machtigen voor het B-theorie-examen wil men als pilot van negen maanden invoeren.

Wat staat er verder nog in de brief van het CBR?

  • Het CBR informeert dat de social-mediacampagne met rijbewijstips 1,1 miljoen bezoekers via Facebook en Instagram heeft bereikt en de website bijna 400.000 bezoekers.
  • Binnen de huidige wet- en regelgeving kan het CBR geen voordelen bieden aan gecertificeerde opleiders bij certificeringsinitiatieven vanuit de branche.
  • CBR adviseert om te onderzoeken of er een relatie is tussen (regulering van) opleidingen/opleiders en de verkeersveiligheid.
  • IBKI en CBR bekijken samen of de trajecten praktijkbegeleiding instructeurs geïntegreerd kunnen worden tot één traject, met het RIS-traject als standaard.
  • CBR onderzoekt samen met de Belastingdienst, Politie, ILT (handhaving) en IBKI de mogelijkheden om meer informatie uit te wisselen om zo strafbare feiten effectiever aan te kunnen pakken.  
Bekijk hier de complete brief van Petra Delsing (CBR) aan het ministerie
 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring