BOVAG: nieuwe franchisewet bijna helemaal goed

Laatste update 01 februari 2019 Leestijd: 3 min

BOVAG is positief over de door staatssecretaris Mona Keizer van Economische Zaken en Klimaat voorgestelde ‘Wet franchise’ en hoopt dat deze met enkele aanpassingen snel in werking treedt. Bertho Eckhardt, algemeen voorzitter BOVAG: “De wet zal in de praktijk leiden tot een betere balans tussen de belangen van franchisegevers en franchisenemers. En dat is ook in de mobiliteitsretail zeer wenselijk. Wel moeten er nog een paar puntjes op de i.” Die verbeterpunten heeft BOVAG deze week ingediend bij de consultatieronde van het wetsvoorstel.

Het wetsvoorstel van Mona Keizer is gericht op een goede samenwerking tussen franchisegever en franchisenemers, bijvoorbeeld in de relatie tussen merkdealers en autofabrikant/importeur. En dat is van fundamenteel belang, om in de huidige tijd van snel veranderende klantenwensen en marktomstandigheden als franchiseformule zo goed mogelijk op alle veranderingen te kunnen inspelen. Dat er meer balans komt in de afspraken tussen franchisegevers en franchisenemers raakt overigens veel meer BOVAG-sectoren en hun ondernemers. Denk aan rijscholen, fietsbedrijven, tankstations en onafhankelijke autobedrijven.

Aanvullen en verbeteren

BOVAG is van mening dat het wetsvoorstel op enkele onderdelen moeten worden aangevuld en verduidelijkt.
  • De feitelijke aard van het contract en niet de gehanteerde aanduiding is leidend. Dus ook distributiecontracten die aan alle wettelijke voorwaarden van franchise voldoen, vallen onder de wet.
  • Overlegmodel met instemmingsvereiste onderschrijven we van harte. Maar die instemmingsvereiste voor eenzijdige wijzigingen zou ook moeten gelden voor opvolgende overeenkomsten, anders blijft theoretisch de mogelijkheid bestaan om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in contracten door alles op te zeggen en een nieuw contract aan te bieden.
  • Het is positief dat in het wetsvoorstel het vertegenwoordigend orgaan van de franchisenemers een belangrijke rol krijgt. BOVAG wil echter vastgelegd hebben dat dat vertegenwoordigend orgaan onafhankelijk moet zijn van de franchisegever.
  • De wet moet met zo kort mogelijke overgangstermijn van kracht worden.

Nauw contact

Een reactie met deze strekking is deze week naar de staatssecretaris en haar ministerie, alsook naar het ministerie van Justitie en Veiligheid gestuurd. De volledige reactie van BOVAG op de ‘Wet franchise’ is hier te lezen. BOVAG zal in het verdere verloop van dit wetgevingsproces nauw in contact blijven met de ministeries over de concrete invulling en uitwerking van dit wetsvoorstel en de datum van de inwerkingtreding. Richting de Tweede Kamer zal BOVAG inzetten op goede samenwerking tussen franchisegevers en franchisenemers en de cruciale rol van dit wetsvoorstel.  

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring