WAB: nieuwe regels voor payrolling

Laatste update 25 februari 2020 Leestijd: 3 min

Vanaf 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van kracht en gaat er een hoop veranderen in het arbeidsrecht. BOVAG belicht elke keer een ander onderwerp uit deze wet. Deze keer: de nieuwe regels voor payrolling. Vanaf 1 januari 2020 krijgt de payrollovereenkomst namelijk een wettelijke definitie en hebben payrollers recht op minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers in dienst van de inlener.

Het hebben van dezelfde of een gelijkwaardige functie geeft een payroller vanaf 1 januari 2020 dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden als de werknemer die in dienst is. Dit geldt zowel voor primaire als secundaire arbeidsvoorwaarden. De ketenregeling zoals die geldt bij de inlener wordt bijvoorbeeld van toepassing op de payrollwerknemer. En de payrollwerknemer krijgt ook recht op de bij de inlener geldende 13e maand, vakantiedagen, verlofregelingen etc. De inlener is er verantwoordelijk voor dat dat juiste arbeidsvoorwaarden toegepast worden en moet de geldende arbeidsvoorwaarden melden aan het payrollbedrijf voorafgaand aan de terbeschikkingstelling.

Payrollwerknemers krijgen daarnaast recht op een adequaat pensioen. Wanneer hiervan sprake is, is nog niet duidelijk. Daarom gaat dit punt pas in op 1 januari 2021.

Wat is een payroller?

Voor 1 januari 2020 worden uitzenden en payrollen beiden gezien als een ‘uitzendovereenkomst’ zoals gedefinieerd in het Burgerlijk Wetboek. Maar met de komst van de WAB komt er een aparte definitie voor de payrollovereenkomst in de wet te staan. Deze definitie is:

‘’De payrollovereenkomst is de uitzendovereenkomst, waarbij de overeenkomst van opdracht tussen de werkgever en de derde niet tot stand is gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en waarbij de werkgever alleen met toestemming van de derde bevoegd is de werknemer aan een ander ter beschikking te stellen.’’

Van payrolling is dus sprake wanneer:
  • de payrollwerkgever niet zelf vraag en aanbod bij elkaar heeft gebracht (allocatiefunctie); en
  • de arbeidskracht mag alleen met toestemming van de opdrachtgever elders worden geplaatst (exclusiviteit).

Vragen?

Heeft u vragen over het werken met payrolling vanaf 1 januari 2020? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via (030) 659 53 00 of ledenadvies@bovag.nl

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring