Dealerrendement naar laagste niveau sinds 2014

Laatste update 20 december 2019 Leestijd: 5 min

Uit de BOVAG Branche Barometer blijkt dat het rendement van de gemiddelde autodealervestiging tot en met het derde kwartaal van dit jaar 0,36 procent bedroeg en dat is het laagste niveau sinds 2014. In de eerste drie kwartalen van 2018 was de nettowinst 0,75 procent en ondanks de toenemende schaalvergroting is het rendement sindsdien meer dan gehalveerd.

De Nederlandse autodealers kampten dit jaar tot en met september met oplopende voorraden, lagere omloopsnelheden, dalende autoverkopen en terugloop in facturabele uren per monteur. Tegelijkertijd nam het personeelsbestand toe, hetgeen de indruk wekt dat dealers hebben geacteerd naar te optimistische doelstellingen van importeurs voor 2019. Het aantal voltijdbanen per dealervestiging steeg ten opzichte van een jaar eerder met ruim 8 procent tot 17. Op een gemiddelde omzet van bijna 9 miljoen euro bedroeg de nettowinst iets meer dan 32.500 euro.

Gevolgen bpm

Als gevolg van de hogere bpm door de overgang naar de nieuwe emissietest WLTP nam het aantal verkochte nieuwe auto’s per dealervestiging met 15 af tot 234. De omloopsnelheid van de nieuwe voorraad daalde van 7,0 naar 6,7 en het aantal stadagen steeg van 52 naar 55. Deze cijfers weerspiegelen de problemen rondom de invoering van WLTP, waarbij de ‘juiste’ modellen onvoldoende beschikbaar waren en importeurs de ‘verkeerde’ auto’s juist geforceerd in de markt probeerden te zetten. Het variabele deel van de marge per auto werd daardoor wel dominanter, aangezien de bonus per verkochte nieuwe auto met bijna 13 procent steeg tot 1.325 euro. Daarbij dient te worden opgemerkt dat de verkoop van goedkopere auto’s in het A- en B-segment door de bpm-stijgingen fors is teruglopen.

Bert de Kroon, voorzitter van BOVAG Autodealers, benadrukt dat dealers momenteel van alle kanten onder druk staan: “De relatief onzuinige auto’s worden nu door fabrikanten en importeurs opgeruimd, zodat deze niet meetellen in de strengere Europese CO2-doelen van 2020. De dealers moeten maar zien hoe ze die kwijtraken. Daarnaast moeten veel elektrische auto’s nog voor de jaarwisseling op kenteken, waarbij Tesla de kroon spant. Maar daar komt geen dealer aan te pas en die aantallen moeten wij in de verkoopstatistieken dus eigenlijk buiten beschouwing laten. Voor 2020 is de échte markt voor dealers tienduizenden stuks lager dan de importeurs cumulatief prognosticeren. En als jouw merk geen gangbare EV’s heeft, dan wordt het een lastig verhaal.”

Kansen in occasions

Gemiddeld werden per dealervestiging in de eerste drie kwartalen 257 occasions verkocht en dat is ruim 3 procent minder dan een jaar eerder. En hoewel de gemiddelde verkoopprijs van een gebruikte auto bij een dealer bijna 6,5 procent steeg, ziet De Kroon dat er veel kansen onbenut worden gelaten: “Met meer focus op oudere bouwjaren en lagere prijsklassen was een volumedaling niet nodig geweest. De handel tussen particulieren onderling daalde in de eerste drie kwartalen van 2019 met bijna 11 procent. Daarvan trok het onafhankelijke kanaal een groot deel naar zich toe, terwijl dealers een daling in de occasionverkopen noteerden. Daar liggen nog genoeg kansen.” De voorraad gebruikte auto’s bij dealers nam dan ook gemiddeld met bijna 9 procent toe en de waarde van die voorraad met maar liefst 30 procent. De dealeroccasions zijn duurder geworden en blijven langer staan, met een gemiddelde waarde van 14.900 euro en een omloopsnelheid die daalde van 5,0 naar 4,5. Het aantal verkopers per vestiging steeg met ruim 5 procent, maar de verkoopaantallen per verkoper daalden met 9 procent.

Aftersales

De omzetstijging van 5 procent in de werkplaats is grotendeels het gevolg van prijsstijgingen. Net als bij de verkopers is het aantal voltijd-monteurs togenomen met 5 procent, terwijl de prognose van gefactureerde uren voor heel 2019 op een absoluut dieptepunt van 1.220 uitkomt. De absorptieratio -oftewel de mate waarin aftersales de totale bedrijfskosten dekken- daalde van 74,6 naar 73,7 procent, het laagste niveau sinds 2015. Bert de Kroon ziet wel lichtpuntjes: “De eerste inzichten van de pilot met coaching bij 20 autodealers door BOVAG Autodealers, Innovam en OOMT leren dat er snel stappen te zetten zijn. Het zit veelal in zaken die snel en eenvoudig te veranderen zijn, zoals betere communicatie binnen het team, duidelijkheid over verantwoordelijkheden, kennis van systemen en het meten van resultaten.”

*NB: de cijfers die in de BOVAG Branche Barometer worden genoemd zijn gemiddelden per vestiging, en moeten niet verward worden met totalen over de hele dealermarkt. Genoemd percentage of cijfer kan dus positiever uitvallen dan de gehele markt, als bijvoorbeeld het aantal vestigingen daalt.
 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring