Werkplaatskaarten komende week uitgeleverd maar let op opbouw

Laatste update 12 april 2019 Leestijd: 6 min

De eerste levering van Kroatische werkplaatskaarten vindt komende week plaats. BOVAG heeft deze week actie ondernomen richting bedrijven die nog niet hadden gereageerd. Kiwa maakt een leveringsafspraak met de eerste mensen die de tijdelijke kaarten mogen gebruiken. Let op: voor voertuigen in opbouw, nog niet voorzien van een smart tachograaf, geldt: voor 15 juni registreren.

Het gebruik van Kroatische werkplaatskaarten is een tijdelijke oplossing waarmee niet alle problemen rond de smart tachograaf zijn opgelost. Voertuigen in opbouw die nog niet voorzien zijn van een nieuwe, tweede generatie digitale (smart) tachograaf moeten vóór 15 juni worden geregistreerd. Registratie van deze voertuigen ná 15 juni betekent dat ze voorzien moeten zijn van een nieuwe smart tachograaf. Dat betekent dus verplichte ombouw. 
 

Voertuigen in opbouw 

Het advies is om voor alle voertuigen die u momenteel in opbouw heeft staan goed na te gaan of deze vóór 15 juni gereed zijn en bij de RDW zijn ingepland, zodat ze op tijd geregistreerd kunnen worden. Check dit ook voor alle voertuigen die nog in opbouw gaan en die nog niet voorzien zijn van een slimme tachograaf. 
De regelgeving is op dit punt onverbiddelijk en staat geen uitzonderingen of afwijkingen toe. Dit, ondanks vele lobby-pogingen van BOVAG en RAI Vereniging (en hun Europese koepelorganisaties ACEA, CECRA, CLCCR).  Er is en komt ook geen restantvoorraadregeling. 

Werkbare procedure RDW 

Dankzij de inspanningen van RAI Vereniging maakt de RDW het nu ook mogelijk en staat de RDW toe dat een ‘kaal’ chassis-cabine geregistreerd en tenaamgesteld kan worden met de inrichtingscode chassiscabine. Het voertuig moet wel aan alle toelatingseisen voldoen, zoals bijvoorbeeld zijdelingse afscherming, stootbalk en verlichting.

Nadat het voertuig is afgebouwd, moet het alsnog voor wijziging constructie worden aangeboden bij de RDW. De RDW heeft aangekondigd dat men in november 2019 het kentekenregister checkt op het aantal voertuigen dat dan nog als chassiscabine is geregistreerd. De RDW wil de betreffende eigenaren/houders vervolgens een brief sturen met het verzoek om het voertuig alsnog ter keuring aan te bieden.

BOVAG en RAI Vereniging kijken samen met de RDW of de procedure van deze praktische manier van werken (tijdelijk) qua procedure nog verder kan worden versimpeld, zonder afbreuk te doen aan de bestaande wet- en regelgeving voor de toelating van voertuigen. BOVAG informeert zijn leden zo snel mogelijk over de uitkomsten van dit overleg. Niets is op dit moment zeker dus wees alert en check zoals gemeld alle voertuigen in opbouw op hun status en planning voor de RDW-keuring. 

Wat als de tachograaf toch moet worden omgebouwd? 

Ondanks herhaalde berichtgeving hierover en uw alertheid kunnen er toch situaties denkbaar zijn waarbij een voertuig na 14 juni 2019 moet worden omgebouwd. Hou hierbij rekening met de volgende zaken: 
De tachograaf is een gebruikerseis. Check samen met de klant of er sprake is van een tachograafplicht. Wellicht heeft de klant voor zijn werkzaamheden alleen een registratieplicht. Vooral bij bestelwagens komt dit voor.

De ‘oude’ eerste generatie digitale tachograaf kan namelijk wel gebruikt worden om invulling te geven aan de registratieplicht die mogelijk van toepassing is op basis van artikel 4:3 van de Arbeidstijdenwet. De vorm van registreren is hierbij immers vrij, het is zelfs toegestaan om nog een analoge tachograaf met tachograaf kaarten te monteren en te gebruiken. Kijk voor meer informatie op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Het voertuig kan ook, bij bijvoorbeeld een nieuwe voertuigeigenaar, alsnog tachograafplichtig worden. Als samen met uw klant besloten wordt de tachograaf niet om te bouwen, raden we u aan naast de ‘oude’ eerste generatie digitale tachograaf een sticker te (laten) plakken met de volgende tekst: ‘Deze tachograaf voldoet niet aan alle wettelijke eisen en is daarom niet geschikt om werkzaamheden te registreren waarvoor een tachograafplicht geldt’. (Deze tekst is afgestemd met de tachograaf experts bij ILT en I&W). 
 
  • Sommige fabrikanten bieden af-fabriek verschillende vormen van voorbereiding voor de nieuwe slimme tachograaf. Check de mogelijkheden bij uw fabrikant.
  • Een aantal fabrikanten heeft in productie al vroeger voorbereidingen aangebracht voor eventuele ombouw. Check ook dit bij uw leverancier.
  • Als zeker is dat er toch omgebouwd moet worden, besteed dan extra aandacht aan de oude, uit te bouwen tachograaf. Deze heeft namelijk een rest- en gebruikswaarde. Activeer en registreer deze tachograaf NIET omdat een volledig ongebruikte tachograaf een hogere restwaarde heeft 
 

Kosten ombouw 

Activeer en ijk de gemonteerde ‘oude’ eerste generatie digitale tachograaf niet te vroeg. Dat kan de totale kosten voor de ombouw namelijk onnodig te verhogen. Activeer de ‘oude’ tachograaf alleen als met zekerheid bekend is dat het voertuig ook daadwerkelijk voor 15 juni in gebruik is genomen. De tachograafleveranciers in Nederland hebben al aangegeven dat een geactiveerde tachograaf vaak een lagere restwaarde heeft dan een nieuwe, niet geactiveerde tachograaf. BOVAG en RAI Vereniging hebben wel alvast de tachograafleveranciers verzocht te onderzoeken of men na 14 juni een retrofitpakket kan aanbieden aan de markt, waarbij de ‘oude’ tachograaf kan worden ingeruild.

Wanneer is er sprake van een tachograafplicht en welke vrijstellingen zijn er? 

Kijk voor tachograafplicht en vrijstellingen op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport.  
Deze website bevat ook een overzicht met: 
Nationale vrijstellingen
Internationale vrijstellingen
Kijk voor een vrijstellingscheck tachograafplicht op de website van Evofenedex

Bereken inkoopkosten ijken 

Nu u meer duidelijkheid heeft over de investeringen die uw bedrijf heeft moeten doen ter voorbereiding van het werken aan de smart tacho kan het geen kwaad nog eens te berekenen wat uw inkoopkosten zijn voor het ijken van tachograaf systemen. BOVAG heeft hiervoor een rekenmodule ontwikkeld die u hier kunt downloaden.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring