De 6 meest gestelde vragen bij het aannemen van een leerling

Laatste update 29 januari 2020 Leestijd: 4 min

Diverse ondernemers bellen BOVAG Ledenadvies met vragen over het aannemen van een BBL-leerling. BOVAG zet de meest gestelde vragen voor u op een rij.

  1. Hoe schaal ik een leerling in? U deelt uw leerlingen in een functieschaal in, net als reguliere werknemers. Belangrijk hierbij is, dat u kijkt naar het feitelijke niveau waarop de leerling zijn werkzaamheden uitvoert. Het is dus niet doorslaggevend of de leerling al een opleiding heeft afgerond. Bekijk hier het functiehandboek van BOVAG, daarin staat hoe u medewerkers kunt inschalen. 
  2. Wat voor overeenkomst sluit ik met een leerling af? Naast de praktijkovereenkomst, die u sluit met de leerling en de school, sluit u een arbeidsovereenkomst met de BBL’er. Hierin legt u de duur van het dienstverband en de arbeidsvoorwaarden vast. U kunt hiervoor gebruik maken van de door BOVAG opgestelde modelovereenkomst. Een BBL-leerling komt in de regel 4 dagen per week bij u in het bedrijf werken, en gaat daarnaast 1 dag naar school.
  3. Moet ik de scholingsdag doorbetalen? De cao Motorvoertuigen en Tweewielerbedrijven (MvT) schrijft voor dat u de scholingsdag alleen hoeft door te betalen als de leerling 17 jaar of ouder is en een BBL-opleiding op niveau 2 volgt. Door een wijziging in de opleidingssystematiek beginnen veel leerlingen tegenwoordig direct op niveau 3. In dat geval bent u dus niet verplicht om de scholingsdag door te betalen. Check daarom in de praktijkovereenkomst op welk niveau de leerling een opleiding volgt.
  4. Kan ik een BBL-leerling langer in dienst houden? Ja dat kan, de wettelijke ketenregeling geldt sinds 1 juli 2015 niet meer voor BBL-leerlingen. Een BBL-leerling hoeft dus niet na 2 jaar uit dienst omdat hij anders recht zou hebben op een vast contract. Deze wettelijke ketenregeling gaat pas gelden zodra de BBL’er zijn opleiding heeft afgerond. U kunt BBL’ers, zo lang zij de opleiding volgen, dus steeds een nieuw tijdelijk contract aanbieden, zonder dat zij hierdoor in vaste dienst komen.
  5. Heeft een BBL-leerling recht op een transitievergoeding (ontslagvergoeding)? Ja, maar hier mag u de opleidingskosten van aftrekken. De transitievergoeding houdt in dat iedere werknemer recht heeft op een transitievergoeding. Dit geldt ook voor BBL-leerlingen. Opleidingskosten die u voor de leerling heeft gemaakt mag u echter wel van de transitievergoeding aftrekken. Denk aan schoolgeld dat u voor de leerling heeft betaald of kosten voor kleding, materialen en begeleiding van de leerling. Eventueel aan de leerling doorbetaald salaris mag u niet van de transitievergoeding aftrekken. Omdat de opleidingskosten in de praktijk hoger zullen zijn dan de verschuldigde transitievergoeding, zult u in de praktijk per saldo vaak geen transitievergoeding hoeven betalen. Daarnaast hoeft u geen aparte afspraak gemaakt te hebben over het aftrekken van deze kosten, op basis van de wet mag u dat voor iedere BBL-leerling doen. Let op: u mag de opleidingskosten alleen van de transitievergoeding aftrekken als de leerling na het afronden van zijn opleiding niet bij u in dienst blijft en ook niet binnen 6 maanden na het afronden van de opleiding weer bij u komt werken.
  6. Kan ik subsidie aanvragen voor het begeleiden van een BBL-leerling? U kunt bij de Rijksoverheid subsidie aanvragen voor het begeleiden van BBL-leerlingen: de Subsidieregeling Praktijkleren. Deze subsidie bedraagt maximaal 2700 euro per leerling per jaar. U kunt deze na afloop van het schooljaar aanvragen.

Meer informatie of vragen

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via ledenadvies@bovag.nl of 030 – 65 95 300. 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring