CO2 voor BPM stijgt met gemiddeld 11 gram door WLTP-test

Laatste update 02 oktober 2018 Leestijd: 6 min

De gemiddelde CO2-waarde van het modelaanbod stijgt van 130 naar 141 gram per kilometer onder invloed van de nieuwe Europese WLTP-testmethodiek. Dat heeft BOVAG laten inventariseren door internationaal data- en researchbureau JATO. De WLTP-testmethodiek vervangt sinds 1 september 2018 de NEDC-test.

Voor het eerst zijn er voldoende cijfers voorhanden om een uitspraak te doen over de BPM-gevolgen van de invoering van de WLTP. JATO baseert zich op zijn eigen database van merken, modellen en uitvoeringen die in Nederland worden aangeboden en waarvan de WLTP-waarden bekend zijn.

Het verschil tussen WLTP, NEDC 1.0 en NEDC 2.0

Bij deze vergelijking tussen oud en nieuw gaat het níet om het verschil tussen de oude NEDC 1.0 CO2-waarde en de nieuwe WLTP CO2-waarde. Die laatste waarde wordt voor diverse doeleinden door de fabrikant ‘teruggerekend’ naar een NEDC 2.0-waarde. Zolang er nog geen BPM-tabel op basis van WLTP-waarden is, gebruikt de belastingdienst deze NEDC 2.0-waarde als basis voor de BPM-berekening. Op de Nederlandse prijslijsten worden in de regel ook alleen de NEDC 2.0-waarden vermeld, en (nog) niet de WLTP-waarden.

Aanbod versus verkopen

Een andere belangrijke opmerking die past bij de interpretatie van de cijfers van JATO, is dat de gemiddelden zijn berekend op basis van de modellen en uitvoeringen die worden áángeboden, zonder rekening te houden met hoeveel er van welke uitvoering worden verkócht. Een exclusieve twaalfcilinderuitvoering in het topsegment telt dus net zo zwaar mee voor het gemiddelde als een courante 1.0-uitvoering van een A-segment model. De stijging van 11 gram kan dus afwijken van de stijging als gemiddelde van alle nieuw verkochte auto’s.

Benzineauto’s: +9 gram

De gemiddelde CO2-waarde van het aanbod van benzine-uitvoeringen in de database stijgt onder invloed van de WLTP-test van 136 g/km NEDC 1.0 naar 145 g/km NEDC 2.0.  


In het E-segment is de gemiddelde stijging zowel absoluut als relatief het grootst. In de populaire A-, B- en C-segmenten is dat respectievelijk (afgerond) 3, 5 en 6 g/km. In BPM-euro’s correspondeert dat met +€ 189, +€ 695 en +€834. Ook de mini- en medium-MPV en SUV segmenten zijn belangrijk voor de Nederlandse markt. Daar steeg de gemiddelde CO2 flink.

Dieselauto’s: +13 gram

De stijging bij de diesels is fors meer dan bij benzineauto’s. Gemiddeld steeg de CO2 op papier bij diesels voor alle beschikbare uitvoeringen van 129 g/km (NEDC 1.0) naar 142 g/km (NEDC 2.0) als gevolg van de introductie van de WLTP.

Tabel-2-wltp-nieuw.png

De onderlinge verschillen zijn voor de populaire dieselsegmenten minder groot dan bij de benzine-uitvoeringen. Met uitzondering van het B-segment, maar het beperkte aantal uitvoeringen doet vermoeden dat hier komende weken nog wel het een en ander gaat veranderen.

Mede omdat diesels in de BPM sowieso zwaarder worden aangeslagen dan benzineauto’s, zijn de BPM-stijgingen die corresponderen met de CO2-stijgingen stevig. Op basis van het aantal beschikbare uitvoeringen is er sprake van bijna drieduizend euro per auto erbij.

De BPM-verhogingen die in de tabel staan hoeven overigens níet overeen te komen met de prijsstijging voor de consument. De fabrikant/importeur kan ervoor kiezen om bijvoorbeeld een deel van de BPM-verhoging zelf te compenseren met een lagere marge.

Grote database

De database van JATO bestaat nu uit zo’n tweeduizend uitvoeringen (van bijna alle merken) waarvan medio september inmiddels een nieuwe, vanaf de WLTP-waarde teruggerekende NEDC 2.0 waarde bekend is, én waarvan ook een NEDC 1.0 waarde bekend is omdat die uitvoering een directe, vrijwel identieke voorganger kent. Als bron worden alle officiële prijslijsten voor de Nederlandse markt gebruikt.

De nieuwe WLTP-typegoedkeuring is per 1 september verplicht om nieuwe auto’s te mogen registeren (restantvoorraadregeling auto’s uitgezonderd). Maar nog niet alle modellen zijn op dit moment al in een WLTP- (en dus NEDC 2.0-) versie beschikbaar. Dat betekent dat de database de komende weken en maanden nog groter zal worden en dus ook dat de hier gepresenteerde cijfers nog zullen veranderen.

In theorie zouden de NEDC 2.0-waarden op of dicht bij het niveau van NEDC 1.0 moeten liggen. Door diverse factoren (zie ook het dossier over WLTP]) blijkt deze echter hoger te liggen. Hiervoor bestonden al veel langer signalen, maar die waren vaak gebaseerd op individuele voorbeelden. Met het overzicht dat BOVAG van JATO betrekt, kunnen de cijfers en afwijkingen nu voor het eerst voor een heel grote groep automodellen en -uitvoeringen worden gerapporteerd.

Bijstelling BPM

Het kabinet heeft toegezegd dat de consument niet zal opdraaien voor de nieuwe testmethode. BOVAG lobbyt ervoor dat de regering zich aan deze belofte houdt, niet alleen voor de overgang van NEDC naar WLTP, maar óók van NEDC 1.0 naar NEDC 2.0. En wel zo snel mogelijk. In opdracht van het ministerie van Financiën is TNO bezig om deze materie zelf te onderzoeken. De resultaten worden in de komende weken verwacht. Op basis van alle beschikbare data zullen wij met het ministerie en met de Tweede Kamer in gesprek gaan over een bijstelling van de BPM-tabel om zo snel mogelijk de onbedoelde, negatieve financiële consequenties van de CO2-stijging van NEDC 1.0 naar NEDC 2.0 te compenseren. Dit vooruitlopend op een geheel nieuwe BPM-tabel die zal zijn gebaseerd op WLTP-waarden. Die nieuwe WLTP-tabel wordt echter niet voor 1 september 2019 verwacht.

(1)    Hoe werkt de BPM en de stijgingen?

In de tabellen staat een overzicht van de stijging per brandstofsoort en per segment (aanbod, niet verkopen). Deze CO2-stijgingen zijn te koppelen aan de te betalen BPM, die immers sinds 2013 volledig op de CO2-uitstoot van een auto gebaseerd is. De BPM kent een zogenaamd progressief tarief, wat inhoudt dat grammen CO2 steeds duurder worden naarmate een auto meer uitstoot. Dus concreet (voor een benzineauto): een stijging van 70 naar 71 gram ‘kost’ € 2 aan BPM, maar de toename van 170 naar 171 gram CO2 ‘kost’ € 458. Een compleet overzicht van alle BPM-tarieven en CO2-schijven kunt u vinden op in de BOVAG-samenvatting van Prinsjesdag.


 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring