Bent u de nieuwe voorzitter van BOVAG Revisiebedrijven?

Laatste update 02 november 2018 Leestijd: 4 min

In verband met het aflopen van de maximale bestuurstermijn van voorzitter Jean-Paul Borsten is BOVAG Revisiebedrijven op zoek naar een vakman of -vrouw die het stokje van hem wil overnemen. Deze nieuwe voorzitter gaat aan de slag in een het nieuwe bestuursmodel. Bent u een ondernemer van een representatief revisiebedrijf, uiteraard BOVAG-lid, heeft u bestuurlijke ervaring en zet u zich graag in om de branche vooruit te helpen? Stuur uw motivatie dan uiterlijk 1 december 2018 op.

Nieuw bestuursmodel

Revisieleden hebben positief gereageerd op de peiling van BOVAG, waarbij de mening van leden over het nieuwe bestuursmodel is opgehaald. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 28 juni 2018 is dit nieuwe model gepresenteerd. Dit betekent dat de afdeling gaat werken met een kleiner bestuur en werkgroepen over specifieke onderwerpen. Deze wijziging gaat geleidelijk en is medio 2019 afgerond omdat dan de termijnen van de voorzitter en twee bestuurders zijn geëindigd.

Profiel voorzitter

De branche staat voor grote uitdagingen nu de energiedragers om ons heen wijzigen. Wat gaat dit betekenen voor de branche? De afdeling zoekt iemand die revisiebedrijven wil helpen om een volgende stap te maken en die het leuk vindt om de kar daarin te trekken. De voorzitter heeft de volgende competenties nodig: 

  • Is in staat om vanuit een helikopterview de branche te kunnen analyseren om op basis daarvan de thema's van BOVAG Revisiebedrijven te kunnen beoordelen en agenderen.
  • Heeft voldoende kennis van de bestuurlijke en politieke processen die in de revisiebranche en mobiliteitssector plaatsvinden.
  • Is in staat om het nieuwe bestuursmodel toe te passen.
  • Is een stevige persoonlijkheid met een eigen mening en is tegelijkertijd in staat om vanuit een collegiaal bestuur te opereren en een gezamenlijke visie te ontwikkelen.

  • Kan gemakkelijk invoegen in het team en waarde toevoegen.
  • Is rolvast en realiseert zich dat het besturen van een verenigingsafdeling een andere rol is dan het leiden van een onderneming.

  • Durft verantwoordelijkheid te nemen, zonder last of ruggenspraak ten opzichte van de ledengroep waaruit hij/zij zelf voortkomt.
  • Is communicatief sterk, legt verbindingen en inspireert. Weet op de podia grote groepen van leden te bereiken. 
  • Is in staat verbindend te werken tussen de leden onderling en de verschillende deelsectoren van het brede veld van de mobiliteit.
  • Kan daarbij bruggen slaan tussen de deelbelangen en weet de relatie te leggen met de ontwikkelingen in de buitenwereld.
  • Is in staat om de complexiteit van de veranderingen in de sector naar de rol van de brancheorganisatie te vertalen en hierin op een constructieve wijze nauw samen te werken met het afdelingsbestuur, de branchemanager en het secretariaat.
  • Heeft een grote mate van interesse in brancheorganisatie BOVAG en levert desgewenst een constructieve bijdrage aan de toekomstbestendigheid van BOVAG.

Procedure

Het huidige bestuur neemt in januari 2019 de motivaties door van de ondernemers die zich kandidaat hebben gesteld. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van BOVAG Revisiebedrijven in juni 2019 dragen zij een voorkeurskandidaat voor en mag de ALV een nieuwe voorzitter benoemen.

Reageren

Bent u geïnteresseerd in de functie? Stuur dan een motivatie en een curriculum vitae uiterlijk 1 december 2018 op naar revisie@bovag.nl Als u naar aanleiding van de vacature nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met Hannie Tak via hannietak@bovag.nl of tel. (030) 659 52 27.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring