Premies arbeidsongeschiktheid NV Schade voor 2019 bekend

Laatste update 23 november 2018 Leestijd: 2 min

NV Schadeverzekering Metaal en Technische bedrijfstakken (NV Schade) heeft de premies voor 2019 gepubliceerd. De premie voor de WIA-werknemersverzekeringen is voor 2019 lager dan vorig jaar. De premie voor de WGA-basisverzekering blijft gelijk aan 2018.

De verzekeringen zijn ontwikkeld door de sociale partners in de Metaal en Techniek, de Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijven en de Tankstations en Wasbedrijven. In de regel zijn alle werknemers in de branche verzekerd voor de WIA-werknemersverzekering. Een overzicht van de verschillende verzekeringen en wat zij precies inhouden vindt u op de website van NV Schade.

De premie van de verzekering WIA-excedentverzekering Top verschilt per werknemer, omdat deze per werknemer vastgesteld wordt. Wilt u weten wat de kosten voor uw bedrijf zijn? Neem dan contact op met NV Schade: info@nvschade-mt.nl, (070) 316 08 34, www.nvschade-mt.nl.

In onderstaand schema vindt u de verschillende premies voor 2019.

Verzekering Werkgever Werknemer
WIA-werknemersverzekering* 0,365% 0,365%
WIA-excedentverzekering** - 2,3%
WIA-excedentverzekering Top*** Premie op maat  Premie op maat 
WGA-basisverzekering 0,4325% 0,4325%

* De premie wordt berekend over het brutoloon tot het maximum sociale verzekeringsloon (SV-loon). Dit zijn alle vaste looncomponenten op jaarbasis die u met uw werknemer heeft afgesproken.
** De premie voor de WIA-excedentverzekering wordt berekend over het brutoloon vanaf het maximum SV-loon tot maximaal € 100.000.
*** De premie voor de WIA-excedentverzekering Top is een premie op maat en wordt berekend over het jaarinkomen tussen € 100.000 en € 300.000.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring