Definitieve sociale premies en sectorpremies voor 2019

Laatste update 30 november 2018 Leestijd: 4 min

De sociale premies en sectorpremies voor 2019 zijn definitief vastgesteld door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze premies zijn in procenten en gelden voor werknemers jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd.

Verzekering Werkgever Werknemer Premiegrenzen
AOW 0%  17,90%  € 34.300
AWN 0%  0,10%  € 34.300
WLZ   9,65% € 34.300
WAO-WIA basis (Aof) 6,96%  0%  € 55.927
ZVW 6,95%  0%  € 55.927
Awf 3,60%  0%  € 55.927
Sectorfondspremie sector 12 (metaal- en technische bedrijfstakken) 0,29%  0%  € 55.927
Sectorfondspremie sector 17 (detailhandel en ambachten)  1,43%  0%  € 55.927
Sectorfondspremie sector 45 (zakelijke dienstverlening III) 1,09%  0%  € 55.927

Toelichting

  • De uniforme opslag kinderopvang blijft 0,5%. Deze wordt ook in 2019 geheven in de Aof-premie. De Aof-premie is 6,46%. In het schema wordt het percentage weergegeven inclusief uniforme opslag kinderopvang: 6,96%.
  • De gedifferentieerde premie Whk uit twee onderdelen: WGA-totaal en ZW-flex.
  • De gedifferentieerde premie Whk wordt gebaseerd op gegevens over 2017. Het gaat daarbij om Ziektewet- en WGA-uitkeringen die in dat jaar zijn toegekend aan (ex-) werknemers in uw bedrijf of bedrijfstak. In de berekening van de gedifferentieerde premies worden werkgevers in drie categorie├źn ingedeeld. Binnen iedere categorie komen de premies op een andere manier tot stand:
Kleine werkgevers (totale loonsom is gelijk of kleiner dan € 331.000): 
premie op sectorniveau.
Middelgrote werkgevers (met een totale loonsom groter dan € 331.000 maar kleiner dan of gelijk aan € 3.310.000):  gewogen gemiddelde van sectorpremie en individuele premie.
Grote werkgevers (met een totale loonsom groter dan € 3.310.000):  premie op individueel niveau.
  • De sectorpremies Whk zijn voor 2019 als volgt vastgesteld:
Sector 12 (Metaal en Technische bedrijfstakken) WGA-totaal: 0,73%
ZW-flex: 0,34%
Sector 17 (Detailhandel en ambachten)  WGA-totaal: 0,82%
ZW-flex: 0,44%
Sector 45 (Zakenlijke dienstverlening III)  WGA-totaal: 0,56%
ZW-flex: 0,50%
  • Het is mogelijk om maximaal 50% van de WGA-totaal premie te verhalen op uw werknemers. Als u dit doet, moet u de premie inhouden op het nettoloon van uw werknemers. Als u de premie niet verhaalt, hoeft u over de niet-verhaalde premie geen loonheffingen te betalen. Het premiedeel ZW-flex kunt u niet verhalen op uw werknemers.
  • Kleine werkgevers zullen van de Belastingdienst een brief met de Whk-sectorpremie ontvangen. Hiertegen kunt u geen bezwaar maken.
  • Middelgrote en grote werkgevers ontvangen van de Belastingdienst een beschikking met een specificatie van de berekening van de gedifferentieerde premie Whk. Het is belangrijk dat u deze berekening goed controleert. Klopt de berekening niet? Teken dan binnen 6 weken bezwaar aan. 
  • Eigenrisicodragers betalen een premie van 0% voor de premiecomponenten waarvoor zij eigenrisicodrager zijn geworden. Het WGA-totaal risico en/of ZW-flex risico kan worden verzekerd via private verzekeraars, maar werkgevers kunnen deze risico’s ook zelf dragen. U kunt tweemaal per jaar eigenrisicodrager worden: op 1 januari en op 1 juli.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring