APK-uitzending Radar onnodig suggestief

Laatste update 08 mei 2018 Leestijd: 5 min

Het consumentenprogramma Radar op NPO1 besteedde op maandagavond 7 mei aandacht aan een beperkte eigen apk-steekproef met verborgen camera en een geprepareerde auto. Er zijn twaalf bedrijven bezocht, waarvan de helft BOVAG-leden. En in alle tien gevallen die afgemeld werden bij de RDW, was volgens de RDW de melding goed- of afkeur terecht. En elke keer dat de auto na de keuring de weg op gestuurd werd, was die veilig. Niettemin meldde Radar in een persbericht dat liefst driekwart van de bedrijven fouten zou maken.

Uit de onderzoeksresultaten die BOVAG van de Radar-redactie ontving, blijkt dat BOVAG-Bedrijven het beter doen, dan niet bij BOVAG aangesloten bedrijven. Zo is de afkeuring die een van de BOVAG-bedrijven meldde terecht. Er was hier sprake van een tijdens de steekproef ontstaan probleem, zo meldde RDW. Los van het feit dat de BOVAG-bedrijven het goed deden, blijkt het met die fouten sowieso nogal mee te vallen. Radar gooit veel op één hoop van vermeende fouten.

Zo zijn daar de adviespunten. Niet elk bedrijf geeft dezelfde adviespunten. Niet zo raar. Enerzijds is zo'n adviespunt een kwestie van interpretatie of inschatting, anderzijds is het ook een kwestie van service. Als je als keurmeester inschat dat iemand van apk naar apk rijdt en zich dus pas weer na twee jaar meldt bij de garage, dan neem je bijvoorbeeld meer adviespunten op, omdat je weet dat de auto na een jaar niet meer veilig is. Ook de RDW keek niet op van de genoemde adviespunten.

Daar komt bij dat een 'gemist adviespunt' de meest voorkomende fout van een keurmeester is bij de RDW-steekproeven. Die keurmeester zal dus de neiging hebben zo compleet mogelijk te zijn. Niks mis mee. In deze gevallen is de auto keurig goedgekeurd en veilig op de weg gezet.

Afkeur melden

Een ander verwijt dat gemaakt wordt, is dat een auto die afgekeurd zou moeten worden, niet afgemeld wordt bij de RDW. Formeel moet dat inderdaad. Maar het beeld dat de ANWB-deskundige daarover in het programma schetste, klopt niet. In tegenstelling tot wat de ANWB-man beweert, mag een auto die afgekeurd wordt omdat hij onveilig is, en waarvan de apk-datum nog niet verlopen is, niet de weg op.

Verder wordt er in de uitzending veel gesuggereerd en weinig hard gemaakt. Met name de autojournalist heeft het voortdurend over wat hij denkt en voelt. En heeft allerlei oordelen klaar zonder harde onderbouwing. Dat is schadelijk voor alle goedwillende ondernemers en keurmeesters in de branche.

Kosten

Ten aanzien van de kosten voor apk kunnen wij melden dat bij alle twaalf keuringen de kosten voor apk en reparaties samen veel lager uitvielen, dan wat de consument kwijt is bij een onafhankelijk keuringsstation of de RDW, die voor een apk 63 euro rekent. Sowieso is het Nederlandse systeem van apk bij de garage een zegen voor de klant. Hij wordt immers bij één bedrijf geholpen. En hoeft niet van keuringstation naar garage en weer terug naar het keuringsstation. Dat scheelt de klant tijd en geld. Zoals de ANWB ook zelf meldt op zijn site.

Aanspreken

Over discutabele reparaties is Bertho Eckhardt, algemeen voorzitter van BOVAG helder: “Als er door BOVAG-leden aantoonbaar overbodige reparaties worden uitgevoerd of niet-uitgevoerde reparaties worden gefactureerd, dan keuren wij dat uiteraard ten strengste af en zullen we de betreffende ondernemer daar ook op aanspreken. Lampjes en andere onderdelen kunnen echter altijd tussentijds stuk gaan en dan is het wel zo handig dat het apk-bedrijf deze rondom de keuring direct kan vervangen."

Systeem van sancties werkt

Bertho Eckhardt: "BOVAG gelooft sterk in het systeem van keuren door het autobedrijf en streng controleren en sanctioneren door de RDW. Jaarlijks worden meer dan zeven miljoen keuringen uitgevoerd en op ruim 200.000 daarvan valt een steekproef, waarbij de RDW de keuring dunnetjes over doet. Bedrijven en keurmeesters die steken laten vallen krijgen strafpunten. Op basis van de strafpunten doet de RWD gerichte steekproeven, wie vaak fouten maakt, wordt vaker gecontroleerd. Bij ernstige fraude kan de apk-licentie worden ingetrokken. Dat gebeurt een paar honderd keer per jaar. En dat aantal neemt af. Het systeem werkt dus. BOVAG steunt de lijn die door de RDW en de branche ingezet is om nog meer risico gestuurd te gaan controleren.”

Eckhardt: "Bovendien geldt dat wie twijfelt over de juistheid van een apk, de RDW om een herkeuring kan vragen. En wie kiest voor een BOVAG-bedrijf kan met zijn klacht uiteraard ook bij BOVAG terecht. Waar nodig zal BOVAG de nodige maatregelen nemen om de klant te helpen en het bedrijf aan te spreken."

De steekproef toegelicht (gegevens van Radar)

De steekproef van Radar in samenwerking met de RDW gaf de volgende uitkomst:

  • 3 keer goedgekeurd, zonder advies
  • 4 keer goedgekeurd met adviespunt
  • 3 keer goedgekeurd met extra kosten. Hiervan is één BOVAG-bedrijf, dat terecht de kapotte stadslampen heeft vervangen.
  • 2 keer afgekeurd. Hiervan is de afkeur door het BOVAG-bedrijf terecht: omdat bij de garage ervoor de afstelling van de koplampen kapot is gegaan. Afkeur door niet-BOVAG-bedrijf is onterecht.

Links

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring