Op naar 7,3 megaton CO2-reductie in het verkeer

Laatste update 10 juli 2018 Leestijd: 3 min

Vandaag is het resultaat van de inspanningen van de zogenoemde 'Mobiliteitstafel' bekend geworden, waaraan ook BOVAG deelnam. Het betreft een groslijst van mogelijke maatregelen die de komende zomer doorgerekend en concreet gemaakt worden, teneinde in de sector mobiliteit tot 2030 een besparing van 7,3 megaton CO2 te kunnen realiseren. Belangrijke randvoorwaarde voor BOVAG is dat er ook buiten de mobiliteitssector wordt gekeken naar financiële dekking voor de plannen, zoals stimuleren van elektrische voertuigen. Omdat mobiliteit al een van de zwaarst belaste sectoren van Nederland is.

De mobiliteitstafel is een van de tafels waaraan door overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties maatregelen worden bedacht om te komen tot een reductie van de Nederlandse CO2-uitstoot, conform het Klimaatakkoord. Doel is om in 2030 49 procent CO2 minder uit te stoten dan in 1990.

Doorrekenen

Aan de Mobiliteitstafel is nu een grote lijst opgesteld van mogelijke maatregelen. Die tellen op tot veel meer dan 7,3 megaton reductie. Daarnaast zijn niet alle maatregelen even realistisch of haalbaar. Bovendien is aan sommige maatregelen nog geen verwachte CO2-reductie gehangen. Deze zomer worden alle voorstellen doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het gaat om veel geld en grote consequenties voor automobilisten en andere weggebruikers, dus goed dat dit zorgvuldig gebeurt en dat de maatregelen op financiële, maatschappelijke en politieke haalbaarheid worden getoetst. Na die rekenexercitie is er meer duidelijk en kunnen er knopen worden doorgehakt.

Voorwaarden

Bertho Eckhardt, algemeen voorzitter BOVAG: "Voor een doorbraak is het belangrijk dat het kabinet de Mobiliteitstafel de ruimte gunt om in elk geval een deel van de kosten van de maatregelen buiten de autobelastingen te mogen neerleggen. Anders gezegd: als je de opkomst van elektrische auto’s wil versnellen door subsidie, dan moet dat niet over de rug van andere automobilisten gebeuren. Mobiliteit is nu eenmaal al een van de zwaarst belaste sectoren in Nederland."

EU-normen

"Daarnaast willen we waken voor stimulerende maatregelen die de markt in Nederland ernstig verstoren, zoals we dat met het oude bijstellingssysteem hebben ervaren. De grootste en  verreweg meest kosteneffectieve winst voor het klimaat wordt geboekt met Europees bronbeleid – oftewel strengere normen voor de fabrikanten. De Europese normen voor 2025 en 2030 liggen nog niet vast. Laten we daar vooral ook ambitieus op inzetten als Nederland. Daar ligt een enorme kans. Alle andere, nationale maatregelen, zullen per definitie meer pijn doen en minder opleveren", aldus Eckhardt. "En als Nederland een versnelling wil aanbrengen in het aantal EV’s in NL, dan zullen de voordelen bovendien niet alleen neer moeten slaan bij de zakelijke rijder, maar ook bij de particulier. Voor tempo in de overgang naar massaal elektrisch rijden is ook – juist! – de particulier nodig. Negentig procent van alle auto’s is immers in particuliere handen."

Download hieronder het officiële verslag van de Bijdrage van de Sectortafel Mobiliteit aan het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord.Lees ook het artikel in BOVAGkrant 6 over het Klimaatakkoord en de inzet van BOVAG aan de Mobiliteitstafel.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring