De nieuwe privacywet uitgelegd in 10 punten

Laatste update 25 januari 2018 Leestijd: 3 min

Alle organisaties in Europa moeten eraan geloven: vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Wat houdt deze nieuwe privacywet in? En wat betekent dat voor uw bedrijf? BOVAG zet de hoofdlijnen voor u op rij.

  1. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), geldt vanaf 25 mei 2018 voor alle lidstaten van de Europese Unie. Op dit moment zijn er nog 28 verschillende, nationale wetten.
  2. De Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) komt te vervallen als de AVG ingaat.
  3. De nieuwe privacywet houdt in dat alle organisaties privacygevoelige informatie goed moeten beschermen. Dat zijn persoonsgegevens van klanten, maar ook van medewerkers of sollicitanten.
  4. Onder persoonsgegevens valt informatie die gaat over een identificeerbare natuurlijke persoon (dus geen bedrijven of verenigingen). Denk aan een naam, geboortedatum of geslacht. Bijzondere persoonsgegevens zoals een foto, salarisgegevens of lidmaatschap moet u extra goed beveiligen. 
  5. Organisaties moeten alle gegevensverwerkingen in kaart brengen. Dat betekent dat u moet beschrijven hoe u persoonsgegevens registreert, beveiligt, onderhoudt en verwijdert. Dit betekent meer documentatieplicht en dat vraagt om aanpassing van bedrijfsprocessen.
  6. U moet kunnen aantonen dat de klant vooraf expliciet toestemming heeft gegeven voor registratie van zijn gegevens, en waarvoor deze gegevens worden gebruikt. Dat dit achterin de algemene voorwaarden staat, is niet meer voldoende.
  7. De AVG schrijft voor dat ondernemers die persoonsgegevens aan derden (denk aan een administratiekantoor) doorgeven, dit vastgelegd moeten hebben in een verwerkersovereenkomst.
  8. De meldplicht datalekken blijft grotendeels hetzelfde met de komst van de AVG. Wel stelt de nieuwe wet strengere eisen aan de registratie van datalekken die hebben plaatsgevonden.
  9. De Autoriteit Persoonsgegevens is het instituut in Nederland dat toezicht houdt op de naleving van de privacywet.
  10. Het niet naleven van de privacywetgeving kan een boete van maximaal 20 miljoen euro of 4% van de jaaromzet opleveren.

Eerste hulp bij de AVG

BOVAG biedt ondernemers hulp bij het voldoen aan deze complexe wetgeving. De BOVAG Privacytool is speciaal ontwikkeld voor ondernemers in de mobiliteitsbranche. De tool helpt u in 16 stappen om uw bedrijf klaar te maken voor de AVG. Gebruik ervan is gratis voor BOVAG-leden.

Ga aan de slag met de BOVAG Privacytool

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring