Standpunten BOVAG opgenomen in voorstel Franchisewet

Laatste update 21 december 2018 Leestijd: 3 min

Het kabinet heeft een voorstel voor de Franchisewet klaar waarmee de positie van de franchisenemer beter moet worden. BOVAG ziet daar tot grote tevredenheid enkele van zijn ideeën in opgenomen. Het voorstel ligt nu ter consultatie aan de markt, voordat het naar de Tweede Kamer gaat.

Het wetsvoorstel geeft uitleg aan wat goed franchisegeverschap en franchisenemerschap inhoudt. Hiervoor zijn onder andere vier belangrijke maatregelen opgenomen die aansluiten bij de standpunten van BOVAG om haar (auto)leden te helpen met een betere positie in de relatie met hun fabrikant of franchisegever:
  • De reikwijdte van het begrip franchise is ruim; de aard van de overeenkomst is belangrijk, niet de naam die het contract heeft. BOVAG interpreteert dat zo dat bijvoorbeeld ook autodealercontracten hiermee onder het wetsvoorstel vallen.
  • Er is een betere en tijdige informatieplicht als fabrikanten of franchisegevers nieuwe contracten willen afsluiten. Ook over eventuele andere, concurrerende, businessmodellen van de franchisegever moet de contractpartner tijdig worden geïnformeerd.
  • De eenzijdigheid in contracten wordt beperkt. Het voorstel geeft franchisenemers een stevig instemmingsrecht bij belangrijke, tussentijdse wijzigingen, waardoor fabrikanten of franchisegevers niet langer eenzijdig veranderingen kunnen opleggen. Dit versterkt het belang van een goede franchise- of dealervereniging. 
  • Er zijn bepalingen opgenomen over dat franchisenemers- en gevers tot afspraken over vergoeding van opgebouwde goodwill bij beëindiging van de overeenkomst moeten komen.

Zelfregulerende gedragsregels mislukt

BOVAG voert in Nederland en in de EU al jaren een lobby voor meer evenwicht in de contractrelatie tussen retailers en dealers enerzijds en fabrikanten, importeurs, en franchisegevers anderzijds. In 2016 werd daarvoor de Nederlandse Franchise Code (NFC) opgesteld. Deze code bevat zelfregulerende gedragsregels, met rechten en plichten voor beide partijen. Maar de code werd in de praktijk niet toegepast, waardoor voormalig minister Kamp van Economische Zaken de code wettelijk wilde verankeren.

Afwijkende overeenkomst vraagt om afwijkende regelgeving

Zijn opvolger, Mona Keijzer, laat de code echter los en komt nu met een voorstel voor een Franchisewet, verankerd in het Burgerlijk Wetboek. BOVAG is enthousiast over deze aanpak. Franchise is net als bijvoorbeeld huur en agentuur een aparte afwijkende overeenkomst en daarvoor is regelgeving nodig. De voorgestelde regels “strekken ertoe spanningen en conflicten te voorkomen en de onderlinge verhoudingen meer in balans te brengen” aldus Keijzer. De marktconsultatie, dat is de periode dat deskundige partijen inspraak op het wetsvoorstel hebben, loopt nog tot eind januari. Daarna volgt het wetstraject via de Raad van State, de Tweede Kamer en, uiteindelijk, de Eerste Kamer.
 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring