Onderdelen met asbest in omloop: neem contact op met uw leverancier

Laatste update 10 november 2017 Leestijd: 3 min

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft eind vorig jaar bij negen groothandels en importeurs van scooteronderdelen asbest aangetroffen in een deel van hun after sales-onderdelen, met name in pakkingen, remblokken, remschoenen en koppelingssets/segmenten. BOVAG adviseert leden contact op te nemen met de leverancier en waar nodig maatregelen te nemen in de werkplaats.

De herkomst van de onderdelen is volgens ILT Azië en met name China en Taiwan, en het betreft vooral goedkope white label-onderdelen. De betreffende groothandels/importeurs hebben inmiddels maatregelen getroffen. Die hebben hun voorraad onderzocht, asbesthoudende onderdelen uit de handel genomen en nog aanwezige asbesthoudende onderdelen bij hun afnemers teruggehaald en waarschuwingen en voorlichting op hun website geplaatst.

Luchtdruk

In de schappen en magazijnen liggen deze onderdelen dus niet meer, maar ze zijn de afgelopen tijd wel gemonteerd en dus nog steeds in omloop. De gezondheidsrisico's voor de scooteronderhoudsbedrijven kunnen volgens ILT aanzienlijk zijn indien monteurs het slijtagestof van remblokken, remschoenen en koppelingssets/segmenten met behulp van luchtdruk reinigen. Ook bij het met staalborstels verwijderen van pakkingresten kunnen asbestvezels vrijkomen.

Vuistregels

BOVAG adviseert zijn leden om contact te zoeken met hun leveranciers voor advies en hulp. Zij hebben immers een zorgplicht. Wie onderdelen importeert, moet nagaan of deze asbestvrij zijn. Dit is blijkbaar niet of niet herhaaldelijk gebeurd. De betrokken importeurs en groothandelaren dienen kosteloos beschermingsmiddelen te verstrekken aan de betrokken dealerbedrijven, zodat medewerkers zonder risico’s hun werkzaamheden kunnen uitoefenen en klanten met asbesthoudende onderdelen aan hun scooter gewoon geholpen kunnen worden. Ook klanten mogen hier immers niet de dupe van worden.

Vuistregels bij het werken met asbest zijn:

  1. Hulpmiddelen gebruiken: zoals impregneermiddelen ter voorkoming van stofvorming;
  2. Organisatorische oplossingen: zoals asbestherkenning en verwijdering op één plek zodat onnodige blootstelling van collega’s zoveel mogelijk wordt voorkomen;
  3. Persoonlijke beschermingsmiddelen: zoals adembescherming (P3), handschoenen.
Zie ook: https://www.arbocatalogusmobiel.nl/content/pagina/gevaarlijke-stoffen/asbest

BOVAG is geschrokken van deze vondst van ILT. Asbesthoudende producten mogen immers sinds 2005 niet meer op voorraad zijn of toegepast worden van de wet. Daarom moet dit probleem door de betrokken importeurs en groothandelaren grondig worden aangepakt, want daar is het probleem immers veroorzaakt. Het is een goede zaak dat de geïmporteerde voorraad inmiddels is teruggehaald; nu is het echter van het grootste belang dat medewerkers worden ingelicht (voor zover dat nog niet is gebeurd) en dat maatregelen worden getroffen om dit soort incidenten te voorkomen.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring