Antwoorden op Kamervragen BOVAG Garantie

Laatste update 06 november 2017 Leestijd: 4 min

De minister van Financiën heeft geantwoord op de vragen die Kamerlid Aukje de Vries van de VVD onlangs stelde naar aanleiding van de commotie in de media rond de BOVAG Garantie. BOVAG gaat opnieuw in gesprek met DNB en adviseert zijn leden vooralsnog gewoon BOVAG Garantie te blijven geven en nakomen.

Aanleiding voor de mediastorm was een tekstuele aanpassing op de site van De Nederlandsche Bank (DNB), waardoor volgens deskundigen de kans toeneemt dat de huidige BOVAG Garantie als een verzekering moet worden beschouwd. Voor BOVAG was die aanpassing reden om met DNB in gesprek te gaan.

Kamervragen

De mediastorm leidde tot Kamervragen aan de minister van Financiën. Daarnaast heeft BOVAG overleg gehad met het ministerie van Financiën en is er opnieuw contact geweest met DNB. Onder meer uit de antwoorden van de minister van Financiën op de Kamervragen valt op te maken dat als een garantie aan alle wettelijke criteria voor een verzekering voldoet, het nog steeds niet zo hoeft te zijn dat de aanbieder van die garantie ook onder de vergunningsplicht voor aanbieders van verzekeringen valt. Daar zou prima een vrijstelling voor kunnen gelden. Dat hangt onder meer van de intentie van de garantie af. Daarnaast staat in de ministeriële antwoorden dat de toelichtende tekst op de site van de DNB op dit punt wordt aangepast.

BOVAG Garantie blijft voorlopig in de huidige vorm

Voor BOVAG staat vast dat de BOVAG Garantie gaat om het gestand doen van een belofte van een ondernemer aan zijn klant. “Als er wat met uw auto aan de hand is, los ik dat op.” BOVAG adviseert zijn leden om de komende maanden geen overhaaste stappen te zetten en gewoon de huidige garantie voort te zetten. Er is – zo lang er nog geen duidelijkheid is over de precieze interpretatie van DNB van het begrip verzekering – geen enkele aanleiding voor ondernemers om rigoureuze stappen te nemen op garantiegebied. Daarbij heeft BOVAG aan DNB en ACM laten weten voorlopig door te gaan met BOVAG Garantie in de huidige vorm, in afwachting van de verdere gesprekken en er ook op vertrouwend dat DNB en andere toezichthouders, de uitkomst hiervan zullen afwachten.

Weerstand tegen commerciële garantieverzekeringen

Er zitten enkele partijen op het vinkentouw die met hele en halve waarheden autobedrijven proberen te bewegen in commerciële garantieverzekeringen te stappen, omdat DNB zou hebben gezegd dat BOVAG Garantie onhoudbaar of zelfs illegaal is. Dat klopt van geen kanten, zoals ook in de antwoorden op de Kamervragen is gesteld. DNB heeft geen enkele uitspraak gedaan over BOVAG Garantie. Ze hebben alleen hun verklarende tekst inzake 'bijkoopgarantie' aangepast. Waardoor er meer ruimte is om BOVAG Garantie eventueel als verzekering aan te merken. De antwoorden op de Kamervragen bieden op hun beurt juist weer meer ruimte om BOVAG Garantie als garantie te blijven beschouwen. BOVAG probeert daar nu snel meer helderheid over te krijgen en heeft met DNB afgesproken daar verder met elkaar over te spreken. BOVAG verkiest het behoud van de huidige BOVAG Garantie boven een verzekeringsproduct, omdat de huidige BOVAG Garantie een heel goed en laagdrempelig product is voor de klant, met veel minder kosten en administratieve rompslomp voor consument en BOVAG-ondernemer. Vandaar ook dat BOVAG zich sterk blijft maken bij wetgever, DNB, politiek en andere toezichthouders voor BOVAG Garantie in de huidige vorm. Want het is al meer dan vijftig jaar een uitstekend, goedkoop en laagdrempelig product voor consumenten en BOVAG-bedrijven.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring