Hof Arnhem: PMT gaat over verdeling pensioenpremie, niet over VPL-premie

Laatste update 19 juli 2017 Leestijd: 0 min

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft vandaag bepaald dat Pensioenfonds Metaal & techniek (PMT) gerechtigd is besluiten te nemen over de verdeling van de pensioenpremie tussen werkgever en werknemer, behalve als het gaat om de verdeling van de zogenoemde VPL-premie.

Argumentatie van het Hof is dat PMT dit laatste tot op heden niet expliciet in zijn reglementen heeft geregeld, en dat de VPL-regeling een specifiek karakter heeft. De werkgevers die onder de cao Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijven (MvT) vallen, hebben daarmee terecht over 2014 en 2015 de door BOVAG geadviseerde, oorspronkelijke premieverdeling gehanteerd*. BOVAG gaat de complexe uitspraak nu eerst nader bestuderen. Daarna volgt een definitief oordeel en bijbehorend advies aan leden. 
 
Loonsom
Met de uitspraak van het Hof is in elk geval duidelijk dat werkgevers in de sector MvT terecht de premieverdeling over 2014 en 2015* hebben gehanteerd zoals die ooit door vakbonden en BOVAG is afgesproken. Dat scheelt al gauw tussen de 1,6 en 1,8 % van de loonsom ten opzichte van de situatie dat de werkgevers de nieuwe (VPL-)premieverdeling hadden moeten gaan hanteren, opgeteld zo’n 40 miljoen euro per jaar. 

Het arrest van het Hof geeft geen oordeel over de te hanteren VPL-premie vanaf 2016. Daarom gaat BOVAG het arrest nader bestuderen. BOVAG zal zich ook beraden op de positie die het gerechtshof haar toedicht als het gaat om van de verdeling van de pensioenpremie. 
 
Advies
BOVAG adviseert leden om de reserveringen over 2014 en 2015 inzake een eventuele premieschuif met terugwerkende kracht de komende drie maanden aan te houden, totdat de termijn voor eventuele cassatie is verstreken. Na het bestuderen van de uitspraak zal BOVAG haar leden uitgebreid en volledig adviseren over hoe nu verder te handelen.
 
Meer informatie
Het arrest kunt u hier nalezen. Voor vragen kunt u contact opnemen met BOVAG Ledenadvies: 030 6595 300 of via het ledenportaal.
 
* Mogelijk is er voor 2015 een hele kleine afwijking tussen de juiste en de voorgeschreven premie basisregeling. Dat zal bij nadere bestudering van het vonnis moeten blijken.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring