Noodzakelijke uit- en inbouwkosten wél in BOVAG Garantie revisiemotor

Laatste update 19 juli 2017 Leestijd: 0 min

Het opnieuw in- en uitbouwen van een revisiemotor nadat een revisiemotor kapot blijkt te zijn, valt wél binnen de BOVAG Garantie die revisiebedrijven hanteren. In de BOVAGkrant van februari stond onterecht genoemd dat autobedrijven geen aanspraak zouden kunnen maken op vergoeding van dit soort schade.

De case van BJD Juridische Diensten in de BOVAGkrant beschreef waar een autobedrijf wel en niet op kan rekenen als een revisiemotor binnen de garantietermijn kapot zou gaan. In het stuk stond vermeld dat het autobedrijf de gevolgschade niet kan verhalen op de leverancier. Dat klopt, maar de directe schade, zoals de noodzakelijk geworden uit- en inbouwkosten, wordt wél vergoed, mits de Zakelijke Leverings- en Betalingsvoorwaarden BOVAG Revisiebedrijven van toepassing zijn. Op basis van deze voorwaarden geeft het revisiebedrijf naast de wettelijke bescherming namelijk standaard een aantal aanvullende garanties, waaronder vergoeding van dit soort schade tot twaalf maanden na de factuurdatum.
De aanvullende garantie boven de wettelijke bescherming omhelst:
  • Een garantie gedurende 12 maanden op een geleverde ruilmotor of een in opdracht compleet gereviseerde motor vanaf het moment van (op)levering. Hierbij geldt een maximum van 2.000 werkuren en/of 100.000 kilometer (bepalend zal zijn, welk maximum het eerst bereikt wordt).
  • Ten aanzien van een ruilmotor ziet de garantie op het herstellen van defecten ontstaan tijdens de garantie.
  • Ten aanzien van een in opdracht compleet gereviseerde motor geldt garantie op het opnieuw uitvoeren van onjuist uitgevoerde bewerkingen, alsmede vervanging van onderdelen die tijdens de garantie defect zijn geraakt. Indien defecten ontstaan aan cilinderblokken, cilinderkoppen, brandstofpompen en krukassen welke niet door het revisiebedrijf zijn uitgevoerd/geleverd vallen deze óók onder de garantie indien ze defect zijn geraakt door onjuist uitgevoerde bewerkingen van het revisiebedrijf.
  • Onder de garantie vallen bovendien de kosten voor reparatie, herstel, vervanging en opnieuw uitvoeren van bewerkingen tot maximaal het factuurbedrag.
  • Het revisiebedrijf kan voorts tot 12 maanden na de factuurdatum worden aangesproken voor de noodzakelijke uit- en inbouwkosten.
Een compleet overzicht van de regels inzake aansprakelijkheid en garantie kunt u teruglezen in de artikelen 13 en 14 van de Zakelijke Leverings-en Betalingsvoorwaarden BOVAG Revisiebedrijven.
 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring