Consultatie Omgevingswet van start: geef inbreng!

Laatste update 14 augustus 2017 Leestijd: 3 min

Tot 1 september geeft de overheid de mogelijkheid om te reageren op de algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) van de Omgevingswet. Natuurlijk zal BOVAG namens zijn leden een reactie indienen, maar inbreng van leden zelf stellen we bijzonder op prijs.

U kunt milieuspecialist Jan Bessembinders rechtstreeks mailen via janbessembinders@bovag.nl. Doe dat vóór 25 augustus aanstaande.

Toegegeven, het is niet het meest spannende onderwerp om mee aan de slag te gaan. Maar belangrijk is het wel, die Omgevingswet. “Sterker nog, het is de grootste wetswijziging sinds de wet op de mijnbouw in de 19e eeuw van kracht werd”, zegt Bessembinders. “Vanaf dat moment is er allerlei wetgeving geïntroduceerd die een kluwen aan regels teweeg heeft gebracht. Met als sluitstuk de laatste tranche van het Activiteitenbesluit begin 2016. De overheid wil met de Omgevingswet 27 wetten en meer dan honderd Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) samenvoegen, met als doel om alles overzichtelijker en eenvoudiger te maken. Maar dan moeten de regels wel werkbaar zijn en daarom is het van belang dat BOVAG dit nagaat en namens zijn leden aankaart bij de overheid.”

BOVAG heeft afgelopen najaar al de pre-consultatie van de Omgevingswet AMvB’s uitgevoerd en nu is het zaak om in de consultatiefase na te gaan wat er met dat commentaar is gebeurd. Bovendien is dit een extra kans om commentaar op voorgestelde regels in te dienen. “Hulp van leden stellen we op prijs”, zegt Bessembinders. Voor BOVAG-leden is het Besluit Activiteiten in de Leefomgeving (BAL), de opvolger van het Activiteitenbesluit, verreweg het belangrijkste. Het BAL beschrijft bijvoorbeeld welke regels gelden voor een tankstation of een garagebedrijf en het geeft aan welke ruimte er is voor gemeenten, provincies en waterschappen om te mogen afwijken en in welke gevallen een vergunning nodig is voor lokaal maatwerk.

Een aantal in het oog springende zaken voor leden van BOVAG zijn bijvoorbeeld:
  • Vloeistofkerende vloeren heten voortaan een aaneengesloten bodembeschermende voorziening. Het aantal situaties waarin je een vloeistofdichte voorziening moet hebben, is teruggebracht.
  • De overheid wil een keuringsregime voor het vloeistofdichte riool onder een vloeistofdichte vloer introduceren. BOVAG heeft hier eerder al tegen geageerd en zal dit nu opnieuw doen.
  • Voor gasflessenvulstations wordt voortaan direct doorverwezen naar PGS 23.
  • De Omgevingsbeperkte Milieutoets (OBM) komt te vervallen. Dat betekent dat activiteiten vergunningvrij worden of vergunningplichtig. Meer smaken zijn er niet meer. Gemotoriseerde Tweewielerbedrijven die bromfietsen willen demonteren, volstaan voortaan met alleen een melding. Wél zijn er milieuregels geformuleerd in het BAL.
Leden die willen reageren, kunnen het BAL hier vinden. Reageren kan vóór 25 augustus naar janbessembinders@bovag.nl.
 

> Download hier het ontwerpbesluit activiteiten leefomgeving

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring