Kortere lijnen voor kleiner bestuur BOVAG Rijscholen

Laatste update 19 juli 2017 Leestijd: 0 min

Tijdens de Algemene Ledenvergadering presenteerden voorzitter Frank Hoornenborg en branchemanager Frans Bastiaansen de nieuwe bestuursstructuur van BOVAG Rijscholen. Een kleiner bestuur dan voorheen zal worden gevoed door werkgroepen, communities en een denktank.

De aanwezige leden verkozen Arthur van der Zwan als nieuw bestuurslid namens de kleinschalige, professionele rijscholen en er werd afscheid genomen van Erik Kemp en Bep van der Linden. Laatstgenoemde blijft voorlopig wel nog aan als adviseur. Lex Wierks werd herkozen als vice-voorzitter van BOVAG Rijscholen. Naast Hoornenborg (voorzitter), Wierks (vice-voorzitter) en Van der Zwan hebben ook Ruud Bindels (penningmeester), Arno Smits en Frank Osseforth zitting in het nu zeskoppige bestuur.

Regiobijeenkomsten en jaarcongres
BOVAG Rijscholen zal het komende jaar veel het land intrekken om middels regiobijeenkomsten, ingedeeld op bedrijfsgrootte, input op te halen bij de leden. Voorzitter Hoornenborg kondigde tijdens de ALV tevens aan dat het jaarcongres in 2016 niet in mei wordt gehouden, maar in samenwerking met de organisatie van de Lesauto Testdag zal plaatsvinden op maandag 12 september op vliegbasis Soesterberg.

Keuze voor professionaliteit en betrouwbaarheid
Momenteel zijn er zo’n 700 rijscholen bij BOVAG aangesloten. Onder invloed van de aangescherpte lidmaatschapseisen is het ledenaantal geslonken, maar nog altijd op een niveau van enkele jaren geleden. Hoornenborg benadrukte dat de vereniging een duidelijke keuze heeft gemaakt voor meer professionaliteit en betrouwbaarheid en vast zal blijven houden aan die lijn. Kwantiteit van het ledenbestand is niet leidend. De vergadering bekrachtigde dat onder andere door in te stemmen met een geheel nieuwe opzet van het BOVAG Garantiefonds Rijscholen (BGF).

Lidmaatschapseisen
Daarnaast kondigde de voorzitter aan dat alle bestaande leden in de eerst helft van dit jaar door bureau W&D Consultants zullen worden gecontroleerd op drie van de nieuwe lidmaatschapseisen. Allereerst de kredietwaardigheid ten behoeve van instandhouding van het BGF. Daarnaast het gemiddelde slagingspercentage, dat maximaal vijf procentpunten onder het kringgemiddelde mag liggen, en tot slot een controle op de verklaringen omtrent gedrag (VOG) van de instructeurs. Leden die niet voldoen aan de eisen, krijgen een herstelperiode aangeboden. In de tweede helft van het jaar volgt controle op de overige lidmaatschapseisen.

Tijdens de algemene ledenvergadering is ook ingestemd met een nieuw garantiefonds per 2017.
 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring