ALV BOVAG Rijscholen stemt in met nieuw garantiefonds per 2017

Laatste update 19 juli 2017 Leestijd: 0 min

De Algemene Ledenvergadering van BOVAG Rijscholen heeft op dinsdag 16 februari ingestemd met de nieuwe opzet van het garantiefonds (BGF) per 2017, waarmee het fonds toekomstbestendig en robuust kan worden neergezet.

Inclusief de premie voor een faillissementsverzekering, een afdracht voor opbouw van het fondsvermogen, een marketingbijdrage, administratiekosten en de uitrol van een digitale lesovereenkomst gaat de BGF-bijdrage per leerling €7,50 bedragen, waarbij nog immer de mogelijkheid bestaat om deze bijdrage door te berekenen. In de BGF-bijdrage is tevens automatisch een ongevallenverzekering opgenomen, terwijl het eigen risico voor het fonds geheel komt te vervallen.

Instemming ALV
De ALV werd bijgewoond door circa 50 leden van BOVAG Rijscholen, nadat in het najaar op meerdere plekken in het land reeds inspraakavonden rondom het BGF voor de aangesloten ondernemers waren georganiseerd. De leden stelden kritische vragen over de opzet van het nieuwe BGF en stemden na bevredigende antwoorden in met het voorgestelde model.

Verzekering
Sinds de oprichting van het fonds in 2010 was een bijdrage van 75 cent per leerling van toepassing, op basis van de CBR-examengegevens, waarmee destijds het faillissementsrisico werd afgedekt. In de loop der jaren bleek deze bijdrage echter niet afdoende om het BGF in stand te kunnen houden, mede door het hoge eigen risico. Na vele besprekingen tussen BOVAG, de leden en verzekeraar Bovemij is voorgesteld om dit eigen risico te vervangen door een premieafdracht voor een faillissementsverzekering, die uiteindelijk is berekend op 4 euro. Bovemij dekt bovendien tevens automatisch het ongevalsrisico, middels een kosteloze inzittendenverzekering.

Opbouw bedrag
Daarnaast is het voorgestelde totaalbedrag van €7,50 als volgt opgebouwd: om het tekort dat de afgelopen jaren is ontstaan én om het fonds uiteindelijk vermogen te kunnen laten opbouwen, is voorgesteld om 1 euro af te dragen per leerling. De bedoeling daarvan is dat op termijn, conform SGR in de reisbranche, een dermate grote spaarpot ontstaat dat de premie voor de faillissementsverzekering uiteindelijk omlaag kan of wellicht helemaal niet meer nodig is.

Digitale lesovereenkomst
Daarbij is het tevens van belang dat het BGF fraudebestendig wordt, oftewel: dat claims alleen worden uitgekeerd aan degenen die daar ook echt recht op hebben. Daarvoor wordt een digitale lesovereenkomst ontwikkeld, die de BOVAG-rijscholen kunnen gebruiken en waarmee het BGF in geval van een faillissement snel zicht heeft op claimgerechtigden en voor een adequate afhandeling kan zorgen.

Certificaat
Voor de ontwikkeling en het beheer van de digitale lesovereenkomsten en voor de administratieve afhandeling van toekomstige claims is een bijdrage van €1,50 per leerling voorgesteld. In het voortraject hebben de BOVAG-leden reeds aangegeven dat het van groot belang is dat het BGF fraudebestendig is en dat het fonds zich uiteindelijk zelf moet kunnen bedruipen. Er gaat bekeken worden of leerlingen in een of andere vorm een (digitaal) certificaat gaan ontvangen, als een soort fysiek ‘verzekeringsbewijs’.

Promotie
Als laatste punt van aandacht hebben de BOVAG-rijscholen het belang van communicatie over en promotie voor het garantiefonds aangedragen, waarvoor nu een bedrag van 1 euro per leerling is voorgedragen en dat bedrag wordt door Bovemij verdubbeld. Daarmee kan het BGF als uniek element voor de BOVAG-rijschool in de markt worden gezet. Met al deze elementen komt de totale afdracht per leerling op €7,50.

Faillissementsdekking
Conform de lidmaatschapseisen is een faillissementsdekking verplicht voor BOVAG-leden. Dat hoeft niet per se het BGF te zijn, zolang de rijschool kan aantonen over een volwaardig alternatief te beschikken. Voor leerlingen die absoluut geen dekking via BGF wensen, kan een nadrukkelijke uitsluiting worden gehanteerd. Net als bij het ‘oude’ BGF mogen alle BOVAG-leden de bijdrage apart op facturen vermelden, zodat het voor leerlingen helder en inzichtelijk is wat de meerwaarde is van de BOVAG-rijschool. Een eventuele opslag voor bijvoorbeeld administratiekosten moet eveneens apart worden vermeld.

Berrekening
De afdracht voor het BGF wordt per rijschool berekend op basis van de CBR-examengegevens van het voorgaande jaar en wordt in drie termijnen geïncasseerd. Er is rekening gehouden met een aantal van 50.000 particuliere leerlingen dat jaarlijks via de BOVAG-rijscholen een opleiding voor B(E), A of AM doorloopt.

Vanaf januari
Het bestuur van BOVAG Rijscholen benadrukt dat in het lopende jaar 2016 niets gaat wijzigen en nog steeds de reeds geïnde bijdrage van 75 cent wordt gehanteerd. Vanaf komend voorjaar kunnen de BOVAG-leden reeds gebruik gaan maken van de digitale lesovereenkomst en in het najaar start intensieve promotie van het garantiefonds, waarna het nieuwe BGF op 1 januari 2017 daadwerkelijk realiteit is.

Tijdens de algemene ledenvergadering hebben voorzitter Frank Hoornenborg en branchemanager Frans Bastiaansen de nieuwe bestuursstructuur van BOVAG Rijscholen gepresenteerd. 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring