Controles bij bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken

Laatste update 19 juli 2017 Leestijd: 0 min

De Inspectie SZW heeft aangekondigd dat zij vanaf eind augustus bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken gaan controleren. Daarbij worden ook bedrijven uit onze branche bezocht. De Inspectie beoordeelt of bedrijven voldoen aan de arbo-verplichtingen met betrekking tot het werken met gevaarlijke stoffen.

Daarbij is de aanwezigheid en kwaliteit van de zogenaamde Veiligheidsinformatiebladen (VIB) een belangrijk aandachtspunt.

Registratie
Als er in uw bedrijf met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, dan heeft u op basis van de wet verschillende verplichtingen. Zo moet er een register zijn van alle gevaarlijke stoffen die in het bedrijf gebruikt worden. Ook moet er van iedere gevaarlijke stof een Veiligheidsinformatieblad (VIB) aanwezig zijn. Dit informatieblad krijgt u van de leverancier van de betreffende stof. In het VIB vindt u onder andere informatie over de  bestanddelen van de stof, het veilig gebruik van de stof en welke EHBO-maatregelen er moeten worden genomen bij ongelukken. De inspectie controleert of deze VIB’s in uw bedrijf aanwezig zijn en in hoeverre deze up-to-date zijn. Daarnaast moet u ook  beoordelen in hoeverre werknemers tijdens werkzaamheden aan deze stoffen worden blootgesteld, en maatregelen te nemen waardoor de blootstelling tot een verantwoord niveau wordt beperkt.

Voorlichting werknemers
Het is belangrijk dat uw werknemers weten op welke wijze ze met gevaarlijke stoffen moeten omgaan. Zorg daarom voor goede werkinstructies en kennis over het correct gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen. Bijvoorbeeld over het gebruik van de juiste soort beschermende handschoen. Als werkgever heeft u de verplichting om uw werknemers hierover goed voor te lichten en er op toe te zien dat er in de praktijk op de juiste manier gewerkt wordt.

Meer informatie

• Arbocatalogus en RI&E
In de Arbocatalogus vindt u meer praktische informatie over dit onderwerp. Zo vindt u daar een overzicht van de meest voorkomende stoffen in uw branche en maatregelen die u kunt nemen om blootstelling te voorkomen. Ook in de Branche RI&E komen de maatregelen uitgebreid aan bod. U vindt de Arbocatalogus en de Branche RI&E op www.arbomobiel.nl.

• Zelfinspectie en VIB-check
Bekijk voor meer informatie ook de website Zelfinspectie Gevaarlijke Stoffen van het ministerie. Met deze module kunt u nagaan of u aan uw wettelijke verplichtingen voldoet. Ook kunt u gebruik maken van de VIB-check, om te beoordelen of de VIB’s die in uw bedrijf aanwezig zijn of die u van de leverancier ontvangt voldoen aan de wettelijke eisen.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring