Cao MvT: Verenigingsbestuur akkoord, loonschalen bekend

Laatste update 19 juli 2017 Leestijd: 0 min

Het verenigingsbestuur van BOVAG heeft haar akkoord gegeven op het principeakkoord van de nieuwe cao Motorvoertuigenbedrijven en Tweewielerbedrijven van 20 juni jl.

De bonden geven hun leden tot eind deze maand de kans om hun mening over het principeakkoord te geven. Daarna wordt het principeakkoord pas definitief. De loonschalen van september zijn al wel bekend.

Teksten en loonschalen
Vakbonden en BOVAG zijn – onder voorbehoud van definitieve goedkeuring – begonnen aan het schrijven van de nieuwe teksten van de cao. De verwachting is dat de volledige cao tekst eind september bekend wordt. De salarisschalen per september 2016 zijn tussen BOVAG en bonden afgestemd en treft u onderaan dit bericht aan. In het principeakkoord is namelijk afgesproken dat de feitelijke lonen en salarisschalen in september met 2% worden verhoogd.

Reservering
Ten aanzien van ons eerdere advies om de voorzieningen aan te houden voor de VPL-premie, adviseren wij deze nog niet te laten vrijvallen maar daarmee te wachten totdat het cao akkoord definitief is.

Voor meer informatie en de veelgestelde vragen over het principeakkoord cao MvT kunt u terecht op het ledenportaal in het dossier Cao-onderhandelingen MvT. Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met BOVAG Ledenadvies: (030) 659 53 00 of via het ledenportaal.
 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring