Subsidie voor duurzame inzetbaarheidsprojecten beschikbaar

Laatste update 03 april 2018 Leestijd: 2 min

Het Europees Sociaal Fonds (ESP) stelt dit najaar subsidie beschikbaar voor projecten in het kader van ‘duurzame inzetbaarheid’. Neemt u een externe adviseur in de arm om met uw medewerkers aan een gezond en veilig werkklimaat te werken. Dan heeft u grote kans dat ook uw project voor deze subsidie in aanmerking komt.

Het ESP subsidieert projecten met als doel  dat uw werknemers nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief zijn en blijven. De subsidie kan tussen 19 oktober en 13 november 2015 worden aangevraagd en is aan voorwaarden verbonden.

Thema’s
Om voor subsidie in aanmerking te komen moet het project gericht zijn op een van de volgende thema’s:
 • Bedrijfs- of organisatiescan
 • Periodiek onderzoek duurzame inzetbaarheid werknemers
 • Gezond en veilig werken
 • Leercultuur voor werknemers
 • Aanpassen organisatie van het werk
 • Interne en externe mobiliteit
 • Flexibele werkcultuur
 • Arbeidstijdenmanagement
Voorwaarden
Aan de subsidieregeling zijn naast de thema-eis ook een aantal andere voorwaarden verbonden:
 1. De subsidie kan maximaal 50% van de projectkosten bedragen,
 2. Het maximumbedrag is  10.000 euro.
 3. Alleen kosten die gemaakt worden voor het inhuren van een externe adviseur komen voor subsidie in aanmerking.
 4.  Daarnaast moet er tenminste voor 12.000 euro aan kosten gemaakt worden
 5. Tot slot moet het personeel bij het project betrokken worden.
Kijk voor meer informatie over de subsidieregeling en aanvraagprocedure op de website van het Agentschap SZW. Wilt u een project in het kader van deze subsidieregeling op gaan zetten? Dan kan de ingeschakelde adviseur u waarschijnlijk ook verder inlichten over de subsidieaanvraagprocedure.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring