Groeiende leegstand winkeloppervlak in periferie

Laatste update 03 april 2018 Leestijd: 2 min

Bijna de helft van het totale winkeloppervlak is te vinden op decentrale retaillocaties. Leegstand is op deze locaties een groeiend probleem. NRW en brancheorganisatie INretail zijn samen met partners BOVAG, Vereniging Meubelboulevards Nederland en het Ministerie van I&M een scenariotraject gestart.

Dit onderzoek helpt antwoorden te vinden op de uitdagingen in de periferie.

Ontwikkelingen
Volgens Locatus-gegevens bevindt bijna 45% van het totale winkeloppervlak zich in de periferie. Denk aan autoboulevards, woonboulevards, retailparken, verspreide grootschalige winkels en Factory Outlet Centers. Naar verwachting stijgt dit percentage in de nabije toekomst. Diverse ontwikkelingen op deze locaties kunnen vergaande consequenties hebben voor de totale winkelstructuur, ook voor het functioneren van binnensteden.

Leegstand periferie 40%
Bijna 40% van de 2,4 miljoen vierkante meter winkelleegstand in Nederland is te vinden op decentrale retaillocaties. Brancheverruiming en loslaten van oppervlakte-eisen zijn veelgehoorde oplossingen voor de leegstand. Daarnaast stijgt het aantal autoshowrooms dat vrijkomt en waarop vaak een detailhandelsbestemming rust, pijlsnel. Als deze ontwikkelingen op hun beloop worden gelaten vergroot dit de kans op allerlei ongewenste situaties.

Toekomstscenario’s
Door verschillende toekomstscenario’s voor de decentrale retail te schetsen worden mogelijke consequenties in beeld gebracht. De scenario’s voor decentrale retaillocaties vormen een hulpmiddel om te discussiëren over de kansen en bedreigingen voor de totale winkelstructuur. Vastgoedpartijen, retail, overheid en adviseurs zijn bij de uitvoering van het scenariotraject betrokken. Ook twee BOVAG-bedrijven, enkele bestuursleden en BOVAG-medewerkers zijn betrokken bij het onderzoek. De resultaten van het onderzoek zullen in juli 2015 met u worden gedeeld.

Meer informatie:Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring