Werken met oproepkrachten. Hoe werkt dat?

Laatste update 03 april 2018 Leestijd: 3 min

De regels rondom het werken met oproepkrachten blijven grotendeels gelijk, ook al verandert er dit jaar veel in het arbeidsrecht. BOVAG zet de belangrijkste regels op een rij.

Overeenkomst Met Uitgestelde Prestatieplicht (MUP)
Er wordt het meest met een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht (MUP) gewerkt. Deze overeenkomst houdt in dat met de werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd wordt gesloten. De omvang van het aantal werkuren staat hierbij niet van tevoren vast. Er zijn 2 opties:
  1. een oproepovereenkomst in de vorm van een 0-uren contract,
  2. een min/max-overeenkomst waarin de bandbreedte van uren waarbinnen de werknemer kan worden opgeroepen wordt bepaald.
Een oproepkracht met een MUP-overeenkomst kan aanspraak maken op alle arbeidsvoorwaarden uit de cao (indien van toepassing), zoals vakantiedagen, toeslagen en betaling volgens de loontabellen.

Risico’s: claimen van vaste uren
Een oproepkracht met een 0-urencontract kan na een aantal maanden een beroep doen op het ‘rechtsvermoeden van arbeidsomvang’. Dat houdt in dat gekeken moet worden naar het aantal uren dat de oproepkracht de voorgaande 3 maanden heeft gewerkt. De oproepkracht kan vervolgens aanspraak maken op werk en uitbetaling volgens het gemiddeld aantal gewerkte uren. In de arbeidsovereenkomst kan deze mogelijkheid alleen voor de eerste 6 maanden worden uitgesloten. Een oproepkracht met een 0-urencontract die langer dan 6 maanden in dienst is en met enige regelmaat arbeid verricht, kan in principe dus een vast aantal uren claimen.

Door gebruik te maken van een min/max overeenkomst kunt u dit risico enigszins ondervangen. Probeer in te schatten hoeveel uur werk u de werknemer minimaal wekelijks kan aanbieden, en spreek dit als minimum aantal uren af. Daarbij kunt u ook een maximaal aantal uren vastleggen waarvoor de werknemer wekelijks kan worden opgeroepen.

Zolang de werknemer niet meer werkt dan de afgesproken bandbreedte zal hij niet snel met succes meer vaste uren kunnen claimen door een beroep te doen op het rechtsvermoeden van arbeidsomvang. Deze vorm van contracteren biedt dus zowel voor u als voor uw werknemer meer zekerheid. 

Minimaal uitbetalen
Let daarnaast op de regels die gelden als een wekelijkse arbeidsduur van minder dan 15 uur is overeengekomen, waarbij de tijden waarop de arbeid moet worden verricht, niet vaststaan. In dat geval dient per oproep in ieder geval 3 uur te worden uitbetaald, ook al wordt de werknemer voor minder uren opgeroepen. Dit geldt voor zowel werknemers met een 0-urencontract als voor werknemers met een min/max-contract met minder dan 15 garantie-uren.

Voorbeeld MUP-overeenkomst
Download de door BOVAG opgestelde voorbeeld oproepovereenkomst onderaan deze pagina.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met BOVAG Ledenadvies: 030 6595 300.

Voor iedereen die zich bezighoudt met personeelszaken bij BOVAG-bedrijven is er de nieuwsbrief Werkgeverszaken. Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan hier.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring