Quotumheffing arbeidsbeperkten in 2017 mogelijk niet nodig

Laatste update 03 april 2018 Leestijd: 3 min

Uit een eerste tussenmeting van de banenafspraak blijkt dat werkgevers al meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag hebben geholpen dan was geraamd. Tot eind 2014 zijn er al 9.224 extra banen bijgekomen. Daarmee lijkt de quotumheffing voorlopig van de baan.

Op basis van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten is vastgelegd dat er aan het eind van 2015 in de marktsector 6.000 extra banen voor deze doelgroep moeten zijn bijgekomen ten opzichte van de nulmeting per 1 januari 2013. Met de ruim 9 duizend banen eind 2014  is dat doel ruimschoots gehaald. Werkgevers in de marksector lopen dus ruim voor op schema.

Aan het werk door ‘inleenverband’
Opvallend in deze eerste meting is dat ongeveer twee derde van alle extra banen via zogenoemde ‘inleenverbanden’ tot stand zijn gekomen. Het gaat dan met name om mensen die vanuit een sociaal werkbedrijf worden gedetacheerd voor werkzaamheden bij een regulier bedrijf. Deze extra detacheringen zijn voor een groot deel ingevuld door mensen die op de wachtlijst stonden voor een plek bij een sw-bedrijf. Op basis van de tussenmeting lijkt het erop dat gemeenten en sociale partners mensen met een plek op de wachtlijst en Wajongers  zoals afgesproken met voorrang op de extra banen hebben geplaatst.

2016 nieuw peilmoment
In 2016 vindt er weer een peilmoment plaats. Er moeten dan in de marktsector 20.500 extra banen zijn gerealiseerd ten opzichte van de nulmeting in 2013. Uiteindelijk zal dit er toe moeten leiden dat er in 2026 100.000 extra banen beschikbaar moeten zijn voor mensen die vanwege een arbeidsbeperking niet in staat zijn om het wettelijk minimumloon te verdienen.

Meer weten over de Participatie- en Quotumwet? Lees dan hier ons eerdere nieuwsbericht over dit onderwerp. Daarnaast is BOVAG geïnteresseerd in de ervaringen die u mogelijk al heeft met het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking in het kader van de banenafspraak, zodat BOVAG een goed beeld krijgt van de zaken waar leden in de praktijk tegenaan lopen.

Neem daarvoor contact op met BOVAG Ledenadvies: ledenadvies@bovag.nl of 030 6595 300. Uiteraard kunt u daar ook met vragen terecht.

Voor iedereen die zich bezighoudt met personeelszaken bij BOVAG-bedrijven is er de nieuwsbrief Werkgeverszaken. Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan hier.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring