Houd reservering inzake pensioenpremieverdeling aan

Laatste update 03 april 2018 Leestijd: 2 min

Het Hof gaf BOVAG in zijn uitspraak van 31 maart volledig gelijk in de kwestie pensioenpremieverdeling. BOVAG adviseert bedrijven die een reservering hebben gemaakt deze vooralsnog aan te houden. Ook al mogen de werkgevers in de sector MvT de huidige (‘oude’) pensioenpremieverdeling in zowel 2014 als in 2015 blijven hanteren.

PMT onderzoekt op dit moment haar juridische positie. PMT heeft al wel conform de uitspraak gecommuniceerd dat zij in haar uitingen voortaan aan zal geven dat in de sector MvT een afwijkende pensioenpremieverdeling geldt.
 
Ondertussen heeft PMT tot en met 26 mei de mogelijkheid om te besluiten tegen de uitspraak van het hof in cassatie te gaan bij de Hoge Raad en dat ook te doen. Ook heeft PMT de mogelijkheid om een bodemprocedure te starten. Dat betekent dat de zaak opnieuw door een rechter zal worden behandeld. Voor het starten van een bodemprocedure geldt echter geen uiterste termijn. Een eventuele vervolgprocedure kan ongeveer een jaar kunnen. PMT kan ook besluiten zich neer te leggen bij de uitspraak en daarmee afzien van een bodemprocedure.
 
Advies
BOVAG begrijpt dat leden gelet op eventuele financiële risico’s over het boekjaar 2014 en/of 2015 behoefte hebben aan duidelijkheid. Die duidelijkheid is echter nog niet definitief te geven. BOVAGadviseert daarom om eventuele reserveringen aan te houden totdat de cassatiemogelijkheden van PMT voorbij zijn én zeker is dat PMT afziet van een bodemprocedure.
 
Cao-onderhandelingen
Als het aan BOVAG ligt worden de cao-onderhandelingen opnieuw gestart en gaat BOVAG weer in gesprek met de onderhandelingspartners. De gesprekken over een nieuwe cao MvT waren in afwachting van het oordeel van de rechter na de derde ronde stilgelegd. BOVAG blijft in de onderhandelingen inzetten op moderniseren en flexibiliseren van de cao MvT.
 
Zie ook de eerdere berichtgeving van BOVAG over dit onderwerp:

Blijf de 'oude' pensioenpremieverdeling gebruiken
Hof stelt BOVAG in gelijk in zaak over verdeling pensioenpremie

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring