PMT over 2014: hoog rendement, last van rentedaling

Laatste update 03 april 2018 Leestijd: 2 min

PMT sluit het jaar 2014 weliswaar positief af met een rendement van 20,6%, de dekkingsgraad over 2014 is 103%. Door de extreem lage rente zijn de verplichtingen van het fonds gestegen. Ze zijn zelfs verdubbeld ten opzichte van 2008.

Benne van Popta, voorzitter van PMT, beschrijft de situatie als volgt: “Het ECB-beleid is gericht op het stimuleren van economische groei door het in stand houden van de lage rente. Er wordt echter aan voorbijgegaan dat het beleid zeer nadelig uitpakt voor pensioenfondsen waardoor het vertrouwen van een grote groep consumenten, jong en oud, wordt geschaad. Door de lage rente groeit het vermogen van het fonds weliswaar, maar de verplichtingen groeien nog harder, waardoor de dekkingsgraad laag blijft en het gevoel van onzekerheid toeneemt. Onze gepensioneerden en werknemers maken zich zorgen over de waarde van hun pensioen en over eventuele nieuwe kortingen.”

Enkele cijfers:
  • Dekkingsgraad op basis van 3-maands rentemiddeling ultimo 2014: 103%.
  • Dekkingsgraad op basis van 12-maands dekkingsgraadmiddeling (beleidsdekkingsgraad) per 1 januari 2015: 104%
  • Beleggingsrendement vierde kwartaal 2014: 5,9%.
  • Beleggingsrendement ultimo 2014: 20,6%. 
  • Waardestijging vastrentende waarden door verdere rentedaling, positieve ontwikkeling aandelen.
  • Belegd vermogen met € 3,3 miljard euro gestegen tot € 58,5 miljard.
  • Pensioenverplichtingen namen door rentedaling met € 3,2 miljard toe tot € 56,9 miljard. Door het relatief jonge deelnemersbestand is PMT extra gevoelig voor daling van de rente op onder andere langjarig Nederlandse staatsobligaties.
 
 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring