Constructieve bijeenkomsten over toekomst garantiefonds Rijscholen

Laatste update 03 april 2018 Leestijd: 4 min

De afgelopen weken hebben tientallen BOVAG-rijscholen zich tijdens bijeenkomsten in het land gebogen over de toekomst van het BOVAG Garantiefonds (BGF. Zij waardeerden de sessies met een dikke 8.

Omdat sinds de oprichting van het fonds in 2010 zich een paar grote faillissementen hebben voorgedaan, heeft het BGF meer uitgekeerd dan er aan premie is binnen gekomen. Tussen de 600 en 700 consumenten werden in die periode schadeloos gesteld of konden hun opleiding vervolgen bij een andere BOVAG-rijschool. Hoewel het onwaarschijnlijk lijkt dat zulke grote gevallen van bankroet zich op korte termijn weer gaan voordoen en hoewel de voorwaarden van het BGF sindsdien zijn dichtgetimmerd, is een andere aanpak hoognodig.

Sinds 2010 wordt het  bedrag van 75 cent per examenkandidaat geheven aan premie bij de BOVAG-rijscholen. Sommige ondernemers namen deze premie als kostenpost voor eigen rekening en andere rijschoolhouders rekenden de premie door aan leerlingen. Het advies van BOVAG luidde te allen tijde: maak inzichtelijk voor de kandidaat dat er wordt afgedragen aan het garantiefonds en dat er optimale financiële zekerheid wordt geboden.

Dat kan bijvoorbeeld door een regel op de factuur of lesovereenkomst toe te voegen. Het bedrag van 75 cent per kandidaat wordt ook in 2016 geheven. Voor de periode daarna wordt een nieuw plan van aanpak opgesteld door een werkgroep van BOVAG-leden, het bestuur van BGF, de directie van BOVAG en Bovemij Verzekeringen, zijnde de uitvoerder van het BGF. “Dit alles op basis van de input die de afgelopen weken door de aangesloten ondernemers is geleverd”, benadrukt branchemanager Frans Bastiaansen van BOVAG Rijscholen. “Het streven is om aanstaande februari tijdens de Algemene Ledenvergadering van BOVAG Rijscholen een uitgewerkt plan te presenteren.”

Bastiaansen vervolgt: “De geconsulteerde leden onderstrepen allemaal het belang van het BGF en hebben BOVAG gevraagd een model uit te werken waarmee het BGF financieel gezond en toekomstbestendig wordt gemaakt, inclusief een toelichting hoe richting leerlingen kan worden omgegaan met de bijdrage voor het fonds.”

Daarnaast vinden de leden het van groot belang dat er extra promotie richting consumenten wordt gevoerd om de voordelen van het fonds onder de aandacht te brengen. “Dat moet dan uiteindelijk leiden tot meer klandizie, zonder extra rompslomp”, aldus Bastiaansen.

Het laatste belangrijke punt betreft het dichttimmeren van de administratie en het voorkomen van twijfelachtige claims, waar er de afgelopen jaren helaas een aantal van in behandeling moesten worden genomen. Op termijn, dan wel direct bij invoering van het nieuwe BGF, kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt gaan worden van een digitale lesovereenkomst,

Met de periodieke kredietwaardigheidscheck als onderdeel van de onlangs geïntroduceerde nieuwe lidmaatschapseisen wordt de kans op financieel ongezonde bedrijven in het BOVAG- ledenbestand in elk geval drastisch verkleind. Daardoor behoort het BGF automatisch ook een stuk sterker te worden.

Al met al staan er flinke veranderingen op stapel voor het BGF, waardoor er straks een compleet nieuw BOVAG Garantiefonds wordt gelanceerd. “Met meer voordelen voor de rijschool en een stuk duidelijker voor de consument, zonder mitsen en maren”, aldus Bastiaansen. “Conform het voorbeeld van SGR in de reisbranche moet er dan op termijn een robuust en toekomstbestendig fonds staan dat nog meer toegevoegde waarde biedt aan de BOVAG-ondernemers.”

De rijschoolondernemers hebben de BOVAG-bijeenkomsten in het land overigens hoog gewaardeerd, met een dikke 8. "Daarom gaat de toegankelijke en gemoedelijke rondetafel-opzet van deze BGF-bijeenkomsten in 2016 intensief navolging vinden", zegt Bastiaansen tot besluit.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring