Beschikking WhK van belastingdienst op de mat? Check hem

Laatste update 03 april 2018 Leestijd: 3 min

De belastingdienst verstuurt een dezer dagen de premiebeschikking voor de werkhervattingskas (WhK). Het is belangrijk dat deze beschikking goed gecheckt wordt op fouten. Is er iets niet in orde, dan kan binnen 6 weken bezwaar gemaakt worden.

Als de  totale loonsom in 2014 €319.000 of meer bedroeg, dan betaalt u in 2016 een (al dan niet gedeeltelijk) individueel vastgestelde premie voor de werkhervattingskas (WhK). Controle van de beschikking die u ontvangt is belangrijk omdat er in het verleden fouten mee gemaakt zijn. Klopt het niet, maak dan binnen 6 weken na ontvangst bezwaar.

Indeling
Bedrijven worden voor het vaststellen van de WhK premie ingedeeld in drie categorieën:
  • kleine werkgevers met in 2014 een loonsom kleiner dan € 319.000
  • middelgrote werkgevers met in 2014 een loonsom tussen € 319.000 en €3.190.000
  • grote werkgevers met in 2014 een loonsom groter dan €3.190.000
De WhK-premie bestaat uit drie elementen: ZW-flex, WGA-vast en WGA-flex. De individuele premie wordt vastgesteld op basis van het aantal werknemers dat ziek uit dienst is gegaan. Of u een individuele premie betaalt hangt af van uw loonsom.
Kleine werkgevers: sectorpremie
Kleine werkgevers betalen een WhK-sectorpremie. Bent u een kleine werkgever, dan krijgt u van de Belastingdienst een mededeling van de sectorpremie. U hoeft alleen te controleren of de Belastingdienst u in de juiste sector heeft ingedeeld. Voor kleine werkgevers hebben werknemers die ziek uit dienst gaan dus geen directe invloed op de hoogte van de te betalen WhK-premie.

Middelgrote en grote werkgevers: (deels) individuele premie
Voor middelgrote en grote werkgevers wordt de premie wel (mede) bepaald door het aantal werknemers dat ziek uit dienst is gegaan. Voor middelgrote werkgevers bestaat de premie uit gewogen gemiddelde van de sectorpremie en individuele premie. Hoe dichter de loonsom bij de grens voor grote werkgevers komt, hoe minder de sectorpremie meetelt. De WhK-premie van grote werkgevers is volledig gebaseerd op individuele gevallen.

Controleren
Voor de vaststelling van de individuele premie wordt gekeken naar het aantal (ex-)werknemers dat in 2014 een Ziektewet- of WGA-uitkering heeft ontvangen. Op de premiebeschikking kunt u zien om welke werknemers het in uw geval eventueel gaat. Controleer goed of dit klopt en maak binnen 6 weken bezwaar als u een fout ontdekt.

Eigenrisicodrager
Werkgevers kunnen er ook voor kiezen om eigenrisicodrager voor de ZW en/of WGA-vast premie te zijn. Bent u eigenrisicodrager? Ga dan op de beschikking na of u inderdaad geen premie afdraagt.

Meer informatie
Wilt u meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies: leden.bovag.nl/ledenadvies.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring