Wwft Deel 2 > Wwft: rekening houden met verplichtingen van de Sanctiewet

Wwft: rekening houden met verplichtingen van de Sanctiewet

Sanctiemaatregelen zijn dwingende, niet-militaire, politieke instrumenten. Ze worden bijvoorbeeld ingezet als reactie op schendingen van internationaal recht, schendingen van mensenrechten door regimes die rechtsstatelijke en democratische beginselen niet eerbiedigen of bij bestrijding van terrorisme. Hier leest u wat sanctiemaatregelen inhouden en hoe u ze toepast.
Sanctiemaatregelen zijn gericht op het beperken van de ‘handelingscapaciteit’ van specifieke aangewezen personen en/of entiteiten. Deze personen en/of entiteiten kunnen variëren van bijvoorbeeld terroristische groepen en hun leden tot aan hooggeplaatste personen of onderdelen van buitenlandse staten.

Er zijn drie relevante sanctielijsten:
  1. VN sanctielijst
  2. EU sanctielijst en
  3. Nederlandse sanctielijst.
Sanctiemaatregelen en uw bedrijf
De sanctieregels betekenen voor iedereen een verbod om direct of indirect geld of goederen ter beschikking te stellen aan personen of entiteiten die op de sanctielijsten staan. Wordt u als handelaar of bemiddelaar benaderd voor de aan- of verkoop van mobiliteitsmiddelen door een gesanctioneerde persoon of entiteit? Dan mag u geen diensten aan deze relatie verlenen. Als u deze situaties tegenkomt, moet u de verkoop stopzetten of bij aanvang weigeren.

Relatie gaat verder dan een cliënt
Het begrip ‘relatie’ gaat verder dan de definitie van ‘cliënt’ in de Wwft. De term relatie houdt namelijk in: iedereen die betrokken is bij een financiële dienst of financiële transactie. Onderwerp van de sanctieregels kunnen zijn:
  • De klant
  • De begunstigden van een transactie (eindgebruiker)
  • De vertegenwoordigers en
  • Ultimate beneficial owners (UBO’s).
Controle met hulp van Sanctielijsten
Hoe kunt u controleren of u te maken hebt met een gesanctioneerde (rechts)persoon of entiteit? Daarvoor kunt u de sanctielijsten bekijken. Hier vindt u de actuele lijsten van de
VN, EU en Nederland.
 
Daarnaast kunnen bepaalde indicaties uit het cliëntenonderzoek erop wijzen dat u alert moet zijn of de persoon op een sanctielijst staat. Denk dan aan klanten of UBO’s uit hoog risicolanden of politiek prominente personen uit bepaalde landen. Overigens wordt hiervoor ook ‘screening software’ aangeboden. Hiermee kunt u eenvoudig uw relaties kunt screenen tegen de sanctielijsten. Als ondernemer bent u niet verplicht zulke software te gebruiken.

Actie wanneer u een Sanctiewet-overtreding tegenkomt
  • Heeft u vastgesteld dat u zaken doet met een persoon of entiteit op de sanctielijsten? Dan stopt u met het verlenen of ter beschikking van goederen of diensten aan de gesanctioneerde persoon of entiteit. U mag geen transacties meer uitvoeren met deze persoon of entiteit.
  • Vermoedt u dat de Sanctiewet-overtreding gepaard gaat met een overtreding van de Wwft? Dan moet u dit melden bij FIU-Nederland.
  • Vermoedt u of heeft u te maken met een persoon of entiteit op een sanctielijst? Dan kunt u hiervan melding of aangifte doen bij de politie. Dit bent u niet verplicht.
Vragen?
Heeft u vragen over de Wwft? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via 030 – 65 95 300 of
 ledenadvies@bovag.nl.  

Terug naar overzicht
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring