Wwft Deel 2 > De Wwft: voor wie geldt deze wet?

De Wwft: voor wie geldt deze wet?

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moet voorkomen dat criminelen via hun rekeningen geld witwassen dat ze met misdaad hebben verdiend. De Wwft geldt voor iedereen die te maken heeft met geldstromen of met de aankoop en verkoop van (dure) goederen, zoals auto’s, kampeermiddelen of motoren. Op deze pagina leest u of en wanneer de Wwft ook voor uw mobiliteitsonderneming geldt.
 
De financiële sector ligt de afgelopen jaren steeds meer onder een vergrootglas. Tegelijkertijd is witwassen een groot probleem in onze maatschappij. De afgelopen jaren is er meer en strengere wetgeving bijgekomen. Toezichthouders treden harder op en Wwft-instellingen, zoals banken, nemen steeds strengere maatregelen om aan die wetgeving te voldoen. De bestrijding van financiële criminaliteit is een prioriteit geworden van de financiële sector, de wetgever en toezichthouders.

Verplichtingen Wwft-instelling
Als ondernemer in de mobiliteitssector kunt u zelf ook worden aangemerkt als Wwft-instelling. Daarmee valt u onder de verplichtingen die deze wet met zich meebrengt. Deze verplichtingen bestaan onder andere uit:
  • Het instellen van een cliëntenonderzoek
  • Het melden van een (voorgenomen) ongebruikelijke transactie
  • Het inrichten van risicomanagement en
  • Het tegemoetkomen aan de terugmeldplicht.
Wanneer valt u onder de verplichtingen van de Wwft?
1. Wanneer betalingen van goederen in contanten plaatsvindt voor een bedrag van €10.000 of meer
De Wwft is op u van toepassing als u beroeps- of bedrijfsmatig goederen koopt of verkoopt en de betaling voor deze goederen plaatsvindt voor een bedrag van €10.000 of meer in contanten. Hierbij wordt u aangemerkt als een instelling onder de Wwft en valt daarmee onder de verplichtingen die de wet voorschrijft (cliëntenonderzoek en de meldplicht voor ongebruikelijke transacties).

Niet per klant, maar per transactie
De toepassing van de Wwft geldt niet per klantrelatie, maar per transactie. Hier vallen ook ‘samengestelde transacties’ onder. Dat zijn meerdere transacties die aan elkaar gerelateerd zijn of hetzelfde doel beogen. Denk daarbij aan:
  • Iemand die meerdere voertuigen tegelijk koopt in één transactie
  • Iemand die gespreide betalingen doet of
  • Betalingen die worden verricht door verschillende personen, maar voor hetzelfde product of dienst.
Van u wordt verwacht dat u zelf onderzoek doet om vast te stellen of de transacties als samengestelde transacties moeten worden beschouwd.
 
Voorbeeld samengestelde transactie
Een autohandelaar verkoopt een auto voor een bedrag van €12.000. De klant vraagt of het mogelijk is de auto in drie delen te betalen. De verkoper stemt daarmee in. De klant betaalt drie keer in contanten met €4.000 per keer. Deze betalingen moeten worden aangemerkt als samengestelde transactie. De autohandelaar valt voor de verkoop van deze auto onder de verplichtingen van de Wwft.

Niet bij giraal verkeer
Kiest u ervoor om een transactie via een bankrekening af te handelen? Dan bent u geen Wwft instelling. De regels voor het cliëntenonderzoek en de meldplicht voor ongebruikelijke transacties gelden dan niet.

2. Wanneer u bemiddelt in de verkoop van voertuigen
Bemiddelt u bij het tot stand brengen en het sluiten van overeenkomsten bij de koop en verkoop van voertuigen? Dan wordt u ook aangemerkt als een instelling voor de Wwft. Daarbij zijn de hoogte van de transactie en de manier van betalen niet van belang. Hierbij wordt u aangemerkt als een instelling onder de Wwft en valt daarmee onder de verplichtingen die de wet voorschrijft, zoals cliëntenonderzoek en de meldplicht voor ongebruikelijke transacties.

Wanneer bent u bemiddelaar?
Verricht u werkzaamheden die bijdragen aan het tot stand komen van overeenkomsten tussen een opdrachtgever (verkoper) en een derde (koper)? Dan bent u bemiddelaar. Daarbij is het geen eis dat u zelf de overeenkomst voor de opdrachtgever sluit. Het is voldoende dat uw werkzaamheden eraan bijdragen dat uw opdrachtgever en een derde de overeenkomst kunnen sluiten. Daarbij hoeven uw werkzaamheden niet veelomvattend te zijn. Ontvangt u een vergoeding omdat de overeenkomst tot stand is gekomen? Dan wijst dat op bemiddeling. Ook verkoop in consignatie wordt gezien als bemiddeling.
 
Voorbeelden bemiddeling
De klant van een automonteur vraagt of deze toevallig nog een geïnteresseerde voor zijn auto weet. De automonteur kent uit zijn klantenkring iemand die de auto graag zou overnemen. De automonteur brengt de verkoper en de koper in contact en voert nog een laatste apk-keuring uit voordat de auto wordt verkocht. Omdat de werkzaamheden van de automonteur bijdragen aan het tot stand komen van de overeenkomst tussen de verkoper en de koper, valt hij onder de verplichtingen van de Wwft.
 
Een van uw vaste klanten vraagt u om zijn caravan te koop aan te bieden op uw website. Omdat u hierdoor bijdraagt aan het sluiten van een overeenkomst tussen een koper en verkoper door de inzet van uw netwerk, gaat het hier om bemiddeling. Het maakt daarbij niet uit of u een vergoeding ontvangt of niet.

Heeft u inhoudelijke vragen over de toepassing en de mogelijke gevolgen van de Wwft op uw mobiliteitsbedrijf? Neem dan contact op met BOVAG ledenadvies.
 

Contant geld vermijden
De verplichtingen uit de Wwft gelden voor transacties van €10.000 of meer die in contanten plaatsvinden. En dat is niet voor niets. Contant geld gaat namelijk gepaard met fysieke veiligheidsrisico’s en met fraudegevoeligheid. In Nederland wordt steeds minder afgerekend met contant geld, dit is een ontwikkeling die door de coronapandemie versneld is.

Daarnaast speelt mee dat diverse vormen van criminaliteit gepaard gaan met grote hoeveelheden contant geld. In de rechtspraak wordt het aantreffen van €500 biljetten gezien als aanwijzing voor witwassen. Het kabinet wil daarom zelfs een verbod op €500 biljetten en contante betalingen vanaf €3.000. Dit limiet is nog niet van toepassing, maar geeft wel aan dat de wetgever het gebruik van contant geld wil ontmoedigen. De Europese Centrale Bank is in 2019 al gestopt met het uitgeven van €500 eurobiljetten als start van deze uitfasering.
 
Toch moet contant geld blijven functioneren als wettig betaalmiddel in de eurozone. Veel mensen zijn ervan afhankelijk en bij pinstoringen kan er op teruggevallen worden. Poortwachters op grond van de Wwft, dus ook u als u contanten vanaf €10.000 aanneemt, vervullen daarbij een belangrijke rol door witwassen te voorkomen.
 
U kunt er ook voor kiezen helemaal geen contant geld meer te accepteren. U heeft dan geen verplichtingen om een klantonderzoek te doen en daarbij reduceert u uw eigen Wwft-risicoprofiel. Dat kan het voor u vergemakkelijken om bij financiële instellingen producten af te sluiten. Met de leaflet
Zo betaalt u veilig voor uw auto kunt u uw klanten wijzen op de veilige manieren om een auto of mobiliteitsmiddel aan te schaffen.

Vragen?
Heeft u vragen over de Wwft? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via 030 – 65 95 300 of 
ledenadvies@bovag.nl.  

Terug naar overzicht
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring