BOVAG: de vereniging en afdelingen

Laatste update 23 september 2020 Leestijd: 7 min

16 Sectie BOVAG Caravan- en camperschadeherstelbedrijven

BOVAG heeft sinds 2017 een afdeling BOVAG Schadeherstelbedrijven, daar wordt een sectie caravan- en camperschadeherstel aan toegevoegd. Deze sectie start op 1 januari 2020. U kunt nu al het lidmaatschap aanvragen.

Kwaliteit

Om de kwaliteit van caravan- en camperschadeherstel te borgen, heeft BOVAG een norm vastgesteld die gedragen wordt door de hele branche. Door zowel opdrachtgevers als herstelbedrijven. Deze norm geeft alle partijen helderheid en zekerheid over de kwaliteit én uniformiteit van de werkzaamheden. En op die manier helpen we BOVAG-leden toekomstbestendig te zijn en te blijven.
 
In de branchenorm BOVAG Erkend Schadeherstel Caravan en Camper zijn eisen benoemd voor bijvoorbeeld de bedrijfsinrichting en de benodigde uitrusting, kennis en vaardigheden van herstellers en het uitbesteden van werkzaamheden. Een uitgebreide toelichting op de norm vindt u in ons Handboek Audit en Certificering. 

Uitbestedingsovereenkomst

Binnen de branchenorm caravan- en camperschadeherstel is het mogelijk om een aantal werkzaamheden uit te besteden, zoals spuitwerkzaamheden of een mechanische diagnose van een camper. BOVAG heeft daarvoor een uitbestedingsovereenkomst die u hiervoor kunt gebruiken. U legt hierin afspraken vast, om hiermee helderheid en zekerheid naar elkaar en de klant te bieden, maar ook kwaliteit. 

Ingroeiperiode

2020 geldt als ingroeijaar, waarin caravan- en camperschadeherstellers aan de slag kunnen met de nieuwe branchenorm. Per 1 januari 2021 is de norm verplicht voor alle caravan- en camperschadeherstelbedrijven die lid zijn van zowel FOCWA als BOVAG Schadeherstelbedrijven, vanaf dan dienen deze bedrijven te voldoen aan de eisen die daarin zijn vastgelegd.

Lid worden: in 4 stappen

 • Stap 1: Aanvraagformulier Lidmaatschap
Het specialisme caravan- en camperschadeherstel is onderdeel van de afdeling BOVAG Schadeherstelbedrijven. Het betreft dus een apart lidmaatschap. Laat ons weten dat u lid wilt worden en voorzie ons van de juiste informatie via onderstaand formulier waarin ook de contributiebedragen staan. Het ingevulde formulier kunt u mailen naar schadeherstel@bovag.nl.  

 • Stap 2: Zelfevaluatie en Audit
Vervolgens toetsen we of uw bedrijf voldoet aan de branchenorm. Zo ja, dan ontvangt u het certificaat BOVAG Erkend Schadeherstel Caravan en Camper. De toetsing verloopt in twee fasen. U ontvangt allereerst van ons een login van de BOVAG Digitale Zelfevaluatie. Daarmee checkt u stapsgewijs of uw bedrijf voldoet aan de in de branchenorm gestelde eisen en kunt u de benodigde documenten uploaden. Heeft u de zelfevaluatie helemaal doorlopen? Dan kiest u één van de certificerende instanties en plant u een audit. Een uitgebreide toelichting op dit proces vindt u in ons Handboek Audit en Certificering.
 
 • Stap 3: Certificering
Krijgt u bij de audit een positieve beoordeling? Dan ontvangt BOVAG het auditrapport als bewijs en krijgt u van ons het certificaat ‘BOVAG Erkend Schadeherstel Caravan en Camper’ toegestuurd. Dit certificaat is twee jaar geldig. Worden tijdens de audit verbeterpunten geconstateerd? Dan dient u die binnen maximaal twee maanden op te lossen én opnieuw te laten beoordelen door de certificeringsinstantie. Als BOVAG dit auditrapport heeft ontvangen, krijgt u alsnog het certificaat ‘BOVAG Erkend Schadeherstel Caravan en Camper’.
 • Stap 4: Lidmaatschap
Bij een positief auditresultaat bent u automatisch ook officieel lid van de afdeling BOVAG Schadeherstelbedrijven. Zoals gezegd is het certificaat ‘BOVAG Erkend Schadeherstel Caravan en Camper’ twee jaar geldig. Om dit certificaat te behouden, vindt elke twee jaar een schouwing plaats op uw bedrijf (door een onafhankelijke keuringsinstantie) en dient u het tussenliggende jaar de BOVAG Digitale Zelfevaluatie te doorlopen en te updaten. Oftewel: elk jaar wordt gecheckt of uw bedrijf nog voldoet aan de branchenorm. 

Voordelen lidmaatschap

Eén van de speerpunten voor deze nieuwe ledengroep is het werken aan een eerlijk speelveld; heldere voorwaarden voor zowel ketens als individuele bedrijven. Ook voor caravan- en camperbedrijven wordt dat steeds relevanter als we kijken naar de ontwikkelingen in de branche. De branchenorm zorgt bovendien voor erkenning voor dit specialisme en daarom is het zo belangrijk dat we de kwaliteit en de uniformiteit van caravan- en camperschadeherstel goed bewaken. 

Wat bieden we binnen dit lidmaatschap?

 • U ontvangt het certificaat ‘BOVAG Erkend Schadeherstel Caravan en Camper’
 • U bent onderdeel van een voor opdrachtgevers getoetst netwerk
 • U kunt werken met de algemene voorwaarden, specifiek voor schadeherstel, tweezijdig afgestemd met de SER
 • U kunt voortaan een BOVAG Garantiebewijs meegeven aan uw klanten
 • U valt onder onze garantieverzekering voor faillisementsdekking
 • U kunt gebruik maken van de schadeherstelopleiding
 • BOVAG zorgt voor gerichte belangenbehartiging
 • BOVAG zorgt voor beheer van de norm en het op peil houden door periodieke evaluatie en afstemming in de branche en opdrachtgevers
 • BOVAG zorgt voor promotie richting consumenten en opdrachtgevers
 • BOVAG zorgt voor zichtbaarheid op bovag.nl
En u kunt voor al uw activiteiten lid zijn van BOVAG, dubbellidmaatschap van Focwa is niet meer nodig.

Vragen?

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar schadeherstel@bovag.nl of bel BOVAG Ledenadvies op (030) 65 95 300.

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring