Terug

Jurisprudentie in personeelszaken: krijgt de werknemer 'vervallen' vakantiedagen?

Personeel
Leestijd: 6 min

Buiten de cao en wetgeving rond personeelszaken, heeft ook jurisprudentie nogal eens invloed op hoe we de details van de wet moeten interpreteren. BOVAG speurt voortdurend naar uitspraken van rechters die van invloed kunnen zijn op jouw personeelsbeleid. Deze keer een uitspraak over het verjaren van wettelijke vakantiedagen.  

De praktijkcase 

Een werknemer is dertien jaar in dienst bij een bedrijf. Beide partijen komen in een conflict over het aantal opgenomen vakantiedagen. Dit loopt uit tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter. De werkgever wordt veroordeeld tot het uitbetalen van 22 vakantiedagen, maar de werknemer gaat in hoger beroep om 251 niet opgenomen dagen uitbetaald te krijgen. Zijn deze vakantiedagen niet vervallen of verjaard?  

De uitspraak

Vakantiedagen hebben een wettelijke houdbaarheid. Zes maanden na het jaar waarin deze zijn opgebouwd, vervallen wettelijke vakantiedagen. Behalve als de werknemer de dagen niet kon opnemen. Bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheid, waardoor een medewerker bedlegerig is en niet van de vakantiedagen kan genieten. Volgens het Europese Hof van Justitie heeft een werkgever een zorg- en informatieverplichting. Hij moet werknemers de kans geven vakantiedagen op te nemen én ze goed informeren over het vervallen ervan. Als werkgever moet je bewijzen dat je dit hebt gedaan. In deze case heeft het bedrijf de werknemer regelmatig aangespoord om vakantie op te nemen en er meerdere keren op gewezen dat de vakantiedagen zouden vervallen als hij deze niet opnam. Het Hof vindt dit echter onvoldoende. Er is namelijk niet duidelijk hoe vaak, op welk moment en op welke manier de werkgever dit heeft gedaan. Een e-mail aan de werknemer met de vraag of hij zijn vakantiedagen wil opgeven omdat het niet de bedoeling is om deze op te sparen, is onvoldoende. De werkgever heeft niet aan zijn plicht voldaan en moet de vakantiedagen alsnog uitbetalen.  

Stappenplan

Zorg dat je personeel erop wijst dat ze hun wettelijke vakantie-uren uit 2023 moeten opmaken vóór 1 juli 2024. Informeer ze daarbij ook over de vervaltermijn en de gevolgen daarvan. Anders vervallen de dagen niet en kan de medewerker deze alsnog op een later moment opnemen. Wil je niet opgenomen wettelijk verlof doorstrepen? Neem dan de volgende stappen:  

  1. Informeer de medewerker op tijd over opbouw van vakantierechten en tot wanneer deze geldig zijn. 

  1. Wijs tijdig op een aankomende vervaltermijn en laat duidelijk weten wat het gevolg is van het niet op tijd opnemen van deze uren. Stimuleer de medewerker vervolgens om deze uren alsnog op te nemen. 

  1. Zorg ervoor dat personeel daadwerkelijk vakantie kan opnemen. 

Naast wettelijke vakantiedagen bestaan er ook nog bovenwettelijke vakantiedagen. Elke medewerker heeft recht op vier weken vakantie. Voor een fulltimer zijn dat twintig dagen. Alle extra vakantiedagen zijn bovenwettelijk. In de cao’s zijn bovenwettelijke vakantie-uren vastgesteld. Deze verjaren na vijf jaar. 

Vragen? Lees meer mijn.bovag.nl/verlof of neem contact op met BOVAG Ledenadvies: (030) 659 53 00.  

Dit artikel verscheen ook in BOVAGkrant 2024-01
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring