Terug

Jurisprudentie: kan verzoek om meer uren te werken ‘misbruik van bevoegdheid’ zijn?

Wet- en regelgeving
Leestijd: 5 min

Buiten de cao en wetgeving rond personeelszaken, heeft ook jurisprudentie nog al eens invloed op hoe we de details van de wet moeten interpreteren. BOVAG speurt voortdurend naar uitspraken van rechters die van invloed kunnen zijn op uw personeelsbeleid. Deze keer een uitspraak over het verzoek om meer uren te mogen gaan werken, zodat de medewerker op een fulltime basis kan gaan deelnemen aan de RVU. Volgens de werkgever is dit misbruik maken van een bevoegdheid. Heeft hij gelijk?

De praktijkcase

Een medewerker werkt sinds 1979 fulltime bij een bedrijf. Wegens gezondheidsredenen is hij per 1 juli 2021 voor vijftig procent met deeltijdpensioen gegaan. Veertien maanden later voerde het bedrijf een eigen RVU (Regeling Vervroegde Uittreding) in. Hierdoor kan personeel met minimaal  45 dienstjaren financieel aantrekkelijk eerder stoppen met werken. De medewerker wil graag op een fulltime-basis gebruik gaan maken van deze regeling. De werkgever vindt dat dat alleen als parttimer kan omdat de medewerker nog maar voor vijftig procent werkt. Dat is financieel minder aantrekkelijk en daarop vraagt de medewerker een vermeerdering van uren aan. Hij wil weer fulltime gaan werken om op basis van fulltime deel te kunnen nemen aan de RVU. De werkgever wijst dat verzoek af met de argumentatie dat er sprake is van ‘misbruik van bevoegdheid’. De werknemer ziet dat anders en spant een kort geding aan.  

De uitspraak

De vraag die de rechter moet beantwoorden, is of het verzoek tot vermeerdering van de arbeidsduur op grond van de Wet flexibel werken (Wfw) moet worden toegestaan. De medewerker zegt dat er geen zwaarwegend belang is om te weigeren, terwijl de werkgever het verzoek een misbruik van bevoegdheid noemt. Voor de kort geding-rechter is het duidelijk dat de wens om meer werken niet voorop staat bij deze aanvraag. Het gaat om de financiële voordelen bij het deelnemen aan de RVU. Volgens de inschatting van de rechter levert dat misbruik van bevoegdheid op en heeft de werkgever het verzoek terecht geweigerd. 

De uitleg

Een medewerker kan op basis van de Wet Flexibel Werken een aanvraag doen om meer of minder uren te gaan werken. Een werkgever kan het verzoek alleen bij een zwaarwegend bedrijfsbelang weigeren. Deze wet is verplicht bij werkgevers met minimaal tien medewerkers en met dit recht heeft de wet een werknemer willen helpen om de balans werk en privé te kunnen aanpassen. De reden waarom de medewerker de arbeidsduur wil aanpassen, doet er op zich niet toe. Maar deze uitspraak geeft wel aan dat als het recht op aanpassing van de arbeidsduur voor een ander doel gebruikt wordt dan het puur meer of minder willen werken, er sprake kan zijn van misbruik van bevoegdheid.

Vragen?

Heeft u nog vragen over de wet flexibel werken? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid of neem contact op met BOVAG Ledenadvies via (030) 659 53 00 of via ledenadvies@bovag.nl.

Direct naar de website van de Rijksoverheid over dit onderwerp. Lees hier de volledige uitspraak van de rechter.

Dit artikel is ook verschenen in de BOVAGkrant 2023-10. 
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring