Eind vorig jaar is een akkoord bereikt over de nieuwe cao Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf (MvT). Wanneer de nieuwe cao ‘officieel verbindend’ is verklaard, geldt deze met terugwerkende kracht vanaf 1 november 2018. BOVAG adviseert om de nieuwe regels van deze cao nu alvast na te leven. Vanwege de terugwerkende kracht moeten anders na ingang van de cao gemaakte afspraken alsnog gecorrigeerd worden. Wat verandert er dan en wat (nog) niet? Zes punten uit de cao MvT op een rij.
Terug

6 zaken die u moet weten over de nieuwe cao MvT

Personeel cao informatie MvT praktisch
Leestijd: 7 min

Eind vorig jaar is een akkoord bereikt over de nieuwe cao Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf (MvT). Wanneer de nieuwe cao ‘officieel verbindend’ is verklaard, geldt deze met terugwerkende kracht vanaf 1 november 2018. BOVAG adviseert om de nieuwe regels van deze cao nu alvast na te leven. Vanwege de terugwerkende kracht moeten anders na ingang van de cao gemaakte afspraken alsnog gecorrigeerd worden. Wat verandert er dan en wat (nog) niet? Zes punten uit de cao MvT op een rij.
 

1 Wetgeving minimumloon

Rond de Wet Minimumloon en Minimumjeugdloon gaan er dingen veranderen. Zo wordt de leeftijd waarop werknemers het volledige minimumloon krijgen stapsgewijs verlaagd van 23 naar 21 jaar. De eerste stap (verlaging naar 22 jaar) is al ingegaan op 1 juli 2017 en de tweede stap (verlaging naar 21 jaar) gaat in op 1 juli 2019. In de nieuwe loontabellen wordt hiermee rekening gehouden zodat de bedragen niet onder het niveau van het minimumloon en minimumjeugdloon komen.

2 Nieuwe loontabellen door verhoging

Per 1 februari 2019 zijn alle lonen van werknemers die vallen onder de cao MvT verhoogd met 81 euro per maand bij een 38-urige werkweek. Per 1 februari 2020 volgt een verhoging van 83 euro per maand. BOVAG is tevreden met deze manier van loonsverhoging waarbij gekozen is voor een vast bedrag en niet voor een percentage van het salaris. Met de verhoging zoals die er nu ligt, stijgen de lagere lonen procentueel meer dan die van mensen die boven de cao worden betaald. Vooral jonge medewerkers profiteren hiervan en dat komt de concurrentiepositie van de sector ten goede. Ook de keuze om de verhoging in te laten gaan op 1 februari van dit jaar was een nadrukkelijke wens van BOVAG-leden. Over deze loonsverhoging bleken veel vragen te zijn. De meest gestelde vragen en hun antwoorden hierover kunt u hier lezen.

3 Regels rondom meer- en overwerk

Voor parttimers wordt de term ‘meerwerk’ geïntroduceerd in de nieuwe cao. Meeruren zijn de uren boven de contracturen tot gemiddeld 38 uur per week. Er is pas sprake van overwerk als iemand meer werkt dan de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 38 uur. Over meeruren bouwt de werknemer vakantiedagen, vakantiebijslag, pensioen en de van toepassing zijnde toeslagen uit de cao op. Bovendien wordt met ingang van 1 februari 2019 vakantiegeld opgebouwd over de vergoeding voor overwerk. De meest gestelde vragen en hun antwoorden over meer- en overwerk zijn te vinden op deze pagina.

4 Opvangen van seizoenspieken

Met name verhuur-, caravan-, campers- en tweewielerbedrijven hebben te maken met seizoenspieken. Om deze pieken beter te kunnen opvangen in de roosterplanningen, is afgesproken om de te werken uren aan te passen. Volgens de nieuwe regels rondom de flexibele werktijd kan een werkweek minimaal 30 en maximaal 45 uur zijn, waarbij per dag minimaal 0 uur en maximaal 8,5 uur kan worden gewerkt. Voor wie gebruikmaakt van deze jaarurensystematiek bestaat door het jaar heen de mogelijkheid om medewerkers in piek- en dalperiodes meer of minder uren in te roosteren.

5 Generatiepact laat nog op zich wachten

Op dit moment is het helaas nog niet mogelijk om gebruik te maken van het generatiepact. Om deze regeling mogelijk te maken is namelijk een wijziging van het pensioenreglement van PMT nodig. Hiermee moet ingestemd worden door de Vakraad. De Vakraad wil hier vooralsnog niet mee instemmen. BOVAG werkt er met de vakbonden aan om het generatiepact alsnog voor elkaar te krijgen vanaf zestig jaar. Zodra daar duidelijkheid over bestaat, melden we dat.Het generatiepact houdt in dat medewerkers vanaf zestig jaar minder kunnen werken tegen verminderd salaris, waarbij de pensioenopbouw honderd procent blijft. Er kan gekozen worden uit drie varianten: 60 procent, 70 procent of 80 procent werken. Per werknemer die gebruikmaakt van het generatiepact kan de werkgever een subsidie ontvangen. Voorwaarde is dat een nieuwe medewerker hiervoor een vast contract krijgt.

6 Werken op zaterdag

In de nieuwe cao MvT is het niet gelukt om de afspraken rondom werken op zaterdag aan te passen. Ondernemers willen voorbereid zijn op de toekomst waarbij werken op zaterdag steeds meer in opkomst is. Vakbonden en BOVAG gebruiken de komende tijd om gericht te onderzoeken hoe de inzetbaarheid op zaterdag het beste kan worden geregeld. Het doel is om werken op zaterdag mee te nemen in een volgende cao.

Waarom is de cao MvT nog niet van kracht?

De vakbonden en BOVAG bereikten in november vorig jaar een akkoord over de cao Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf. Hoewel ook het verenigingsbestuur van BOVAG en de leden van de vakbonden akkoord zijn, is de cao nog niet van kracht. De teksten van het cao-boekje zijn nog niet helemaal klaar en daardoor kan de cao nog niet worden aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het definitief maken van de teksten voor de nieuwe cao kost wat meer tijd door een aantal inhoudelijke wijzigingen, zoals het generatiepact, aanpassing van de loontabellen, veranderende wetgeving rondom het minimumloon en regels rondom meerwerk. Na aanmelding is de cao wel rechtsgeldig en kunnen werkgevers hier met terugwerkende kracht vanaf 1 november 2018 van gebruikmaken. Daarnaast wordt er een verzoek ingediend voor algemeen verbindendverklaring waarna de cao automatisch geldt voor alle bedrijven en hun medewerkers in de sector, ongeacht of ze lid zijn van BOVAG. Nadat de teksten definitief zijn en de algemeen verbindendverklaring rond is, worden de cao-boekjes gedrukt en verspreid.
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring