Informatieavond Amsterdamse sloop- en inruilregeling

Laatste update 29 november 2019 Leestijd: 2 min

De gemeente Amsterdam gaat eigenaren van oude dieselauto’s vanaf 1 januari 2020 een sloopvergoeding aanbieden. RDW-erkende sloopbedrijven en autobedrijven en -dealers waar voertuigeigenaren terecht kunnen voor sloop of aanschaf van schoner vervoer kunnen zich bij de gemeente melden. Op 9 december houdt de gemeente een informatieavond hierover voor auto-, fiets- en scooterbedrijven en op 19 december voor sloopbedrijven. De informatieavond is nadrukkelijk ook bedoeld voor ondernemers die fietsen en scooters verkopen.

De sloopsubsidie geldt voor ongeveer 8.000 Amsterdammers met een auto die vanaf 1 november 2020 niet meer in het milieuzonegebied mag. Eigenaren van deze auto’s krijgen een sloopsubsidie van 500 euro. Maakt de Amsterdammer voor 1 april 2020 gebruik van de regeling, krijgt hij nog 250 euro extra daar bovenop. Amsterdammers met een minimum inkomen krijgen naast de slooppremie ook maximaal 1.250 euro subsidie voor de aanschaf van alternatieven zoals bijvoorbeeld een auto, speed-pedelec of e-scooter. Voor OV-tegoed, e-bike of deelabonnement staat een bedrag van maximaal 750 euro voor deze doelgroep.

Aanmelden

Op de informatieavonden is direct gelegenheid om u aan te melden voor de openbare lijst met deelnemende sloopbedrijven of autobedrijven. Om misverstanden te voorkómen: De gemeente spreekt in zijn communicatie over ‘autodealerbedrijven’, maar de regeling staat natuurlijk ook gewoon open voor onafhankelijke autobedrijven, fietsbedrijven en scooterbedrijven. BOVAG heeft de gemeente hierop gewezen. Bent u niet in de gelegenheid om naar de bijeenkomst te gaan maar wilt u wel op de lijst? Stuur dan een e-mail naar milieuzone@amsterdam.nl

Meer informatie en aanmelden voor de Amsterdamse informatiebijeenkomsten


 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring