Verhoging minimumjeugdloon gevolgen voor salaristabellen cao Tank en Was

Laatste update 03 augustus 2017 Leestijd: 3 min

De salaristabel van functiegroep 2 in de cao Tank en Was wordt aangepast. Reden hiervoor is dat zowel de verlaging van de leeftijd van het minimumloon als de verhoging van het minimumjeugdloon als gevolg hebben dat het salaris van functiegroep 2 voor bepaalde leeftijdsgroepen lager is dan het minimumloon

Dit betekent dat medewerkers die werkzaam zijn in functiegroep 2 én 20, 21 of 22 jaar zijn met ingang van 1 juli evenveel verdienen als hun leeftijdsgenoten in functiegroep 1. Functiegroep 1 is in de cao Tank en Was gelijk aan die van het minimumloon (WML).

Aanpassingen minimum(jeugd)loon

Deze aanpassing is onderdeel van de veranderingen die vanaf 1 juli 2017 stapsgewijs ingevoerd worden in het minimumjeugdloon. De eerste stap is dat de leeftijd van het minimumjeugdloon van 23 naar 22 jaar gaat (dat wordt uiteindelijk 21 jaar) en dat het salaris zelf ook in stappen omhoog gaat.

Tabel functiegroep 2

De nieuwe tabel voor functiegroep 2 in de cao Tank en Was komt er als volgt uit te zien:
 
Leeftijd 1 2 3 4 5
15 469,60 593,00      
16 540,05 660,00      
17 618,35 736,00      
18 743,55 827,00      
19 860,95 934,00      
20 1.095,80 1.095,80 1.187,00 1.354,00  
21 1.330,60 1.330,60 1.374,00 1.568,00  
22 1.565,40 1.565,40 1.581,00 1.808,00 1.969,00
23   1.682,00 1.788,00 1.954,00 2.097,00
 

Vragen?

Kijk voor meer informatie over de veranderingen in het minimum(jeugd)loon op 
Eerste stap verlaging leeftijd minimumjeugdloon op 1 juli 2017 
Leeftijd minimumjeugdloon in stappen omlaag 

Met vragen kunt u terecht bij BOVAG Ledenadvies (030-65 95 300).

 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring