Onderhandelingsresultaat voor cao Tankstations en Wasbedrijven

Laatste update 19 juli 2017 Leestijd: 0 min

In een informeel overleg met de vakbonden is een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao Tankstations en Wasbedrijven. De betrokken partijen werken het akkoord nu verder uit.

We verwachten dat de definitieve tekst van het cao-akkoord voor half maart af is. Zodra dat klaar is, wordt het gepubliceerd en toegelicht. De nieuwe cao zal lopen van 1 november 2015 tot en met 31 december 2017 en kent een looptijd van 26 maanden. Het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de afdelingsbesturen en het Verenigingsbestuur.

Afspraken
In het akkoord zijn een aantal zaken afgesproken rondom loon, toeslagen en OOTW-premie.
  • Er zijn twee loonsverhogingen afgesproken. De eerste loonsverhoging is op 1 mei 2016 van 1,5% en daarna op 1 februari 2017 van 1,5%.
  • De premie voor scholingsfonds OOTW wordt vanaf 2017 met 0,05% verhoogd.
  • Werknemers krijgen recht op 8 uur scholing per jaar (nu nog 4 uur).
  • De feestdagentoeslag wordt per 1 mei 2016 verhoogd naar 50% (nu 25%).
  • In contracten van langer dan 6 maanden kan een proeftijd van 2 maanden afgesproken worden. Dit wijkt af van de wettelijke regels.
Bonden raadplegen achterban
De bonden hebben op basis van dit onderhandelingsresultaat  zeven bijeenkomsten gepland tussen 14 maart en 22 maart voor het raadplegen van hun achterban. Mocht u werknemers hebben die aanwezig willen zijn bij een van deze bijeenkomsten van de bonden, dan kunt u daar rekening mee houden bij het roosteren.
 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring