Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Laatste update 15 februari 2022 Leestijd: 11 min

01 Inzet BOVAG gemeenteraadsverkiezingen 2022

Gemeenten bepalen voor een groot deel de infrastructuur van een dorp of stad. Zij stellen lokale wetten en regels op voor ondernemers en spelen een rol in de plaatselijke verkeersveiligheid. Een gemeente kan restricties opleggen op bepaald vervoer in een binnenstad. Het zijn slechts een paar voorbeelden van zaken die gemeenten regelen en waar u mee te maken kunt krijgen. Omdat besluiten van de gemeente effect op uw bedrijf kan hebben, lobbyt BOVAG bij de gemeenteraadsverkiezingen. Onze belangrijkste punten voor u op een rij.

Grofweg zet BOVAG in op drie hoofdonderwerpen: Mobiliteit en bereikbaarheid, Haalbaar en betaalbaar verduurzamen en Ruimte om te ondernemen. Om het concreet te maken, hebben we zes speerpunten benoemd:

1. Verlaag lokale lastendruk, verhoog bestaanszekerheid ondernemers 

In het kort:
  • Wentel begrotingsperikelen van gemeenten niet af op bedrijven. Een gematigde lokale lastendruk is van groot belang voor de aantrekkingskracht van een gemeente.  
  • Spreek in coalitieakkoord 2022-2026 af om  lasten voor het lokale bedrijfsleven niet te verzwaren.  
  • Laat de termijn van uitstel van terugbetaling lokale belastingen en heffingen aansluiten bij het Rijk (vijf jaar of langer). 
  • Bereken geen rente over uitstaande belastingschuld en betaal opdrachten voor mkb binnen 14 dagen.
Meer over verlaging lastendruk en verhogen bestaanszekerheid ondernemers

2. Minder regels 

In het kort:
Regels worden nog te vaak bedacht zonder rekening te houden met uitwerking op de ondernemer. Dus:  
  • voor elke nieuwe regel een oude eruit.  
  • Voer een lokale MKB-toets in.  
  • Maak ondernemersloketten laagdrempelig en informeel. 

3. Milieuzone? Dan ook compensatie! 

In het kort:
Waak voor versnippering en lappendeken aan regels. En wie een hek om de stad zet voor bepaalde categorieën, zal de gedupeerde burgers tegemoet moeten komen. Bijvoorbeeld met een aanschafpremie. Stad dicht? Beurs open!
 
Meer over milieuzone en compensatie

4. Neem de 'buitenstad' serieus 

In het kort:
Een aantrekkelijke buitenstad (retail buiten het centrum / aan de rand van een gemeente) leidt tot een optimale combinatie van wonen, werken en winkelen.  
  • Wijzig van bestemmingen voor specifieke locaties in de buitenstad, zodat daar meer mogelijk is 
  • Werk samen met vastgoedpartijen en pandgebruikers aan een vitalere buitenstad. En los zo ruimtetekorten in andere sectoren op (woningmarkt of bedrijfspanden in sectoren met een tekort). 
  • Stimuleer kansrijke locaties. Geef ondernemers voldoende handelingsperspectief.
Meer over de buitenstad

Lees ook:

5. Versnel aanleg laadpalen 

Versnel aanleg van de laad- en tankinfrastructuur door bureaucratische hobbels bij aanvragen weg te nemen. Maak een plan!
Meer over versnellen aanleg laadpalen

6. Ruim baan voor de tweewieler, geen ban op vervoermiddelen  

In het kort:

Omarm de opkomst van de tweewieler in de stad. Extra brede fietspaden, afgeschermde rijbanen en overzichtelijke kruispunten dragen bij aan logische regelgeving voor de automobilist, fietser en voetganger. En denk niet dat de oplossing ligt in het verbannen van één type vervoermiddel.
Meer over ruim baan voor de tweewieler, geen ban op vervoermiddelen

Actief in de gemeente?

Speelt u zelf een rol binnen de gemeente? Als raadslid, werkt u mee aan bewonersinitiatieven of zit u in een lokale denktank? Dan komt BOVAG graag in gesprek met u en kan u wellicht bijstaand in de gemeentelijke lobby. Stuur een mail en dan nemen wij contact met u op.

Lees ook:

Verduurzamen

Een ander punt waar BOVAG op inzet is verduurzamen op een tempo dat inwoners en bedrijven kunnen bijbenen en dat ook financieel haalbaar is. Aandachtspunten hiervoor die BOVAG aan de gemeenten wil meegeven zijn:

Haalbare en betaalbare Transitievisie Warmte 

Elke gemeente heeft in 2022 een Transitievisie Warmte (TVW) vastgesteld en voor de wijken of buurten die voor 2030 de energieswitch moeten maken, zijn ook al de mogelijke warmte-alternatieven bekend.  BOVAG roept op: let daarbij wel op dat keuzes betaalbaar en haalbaar zijn voor ondernemers. Afhankelijk van de gekozen warmtebron en overgangsperiode kunnen de kosten van de TVW per bedrijf oplopen tot tienduizenden euro’s, voor sommige zelfs meer. Dit is voor een groot deel van het mkb moeilijk of zelfs niet financierbaar.  

Investeer in de Energie-infrastructuur 

BOVAG roept op om de energie-infrastructuur optimaal af te stemmen op de ambities binnen de energietransitie. Investeer, samen met netbeheerders en andere stakeholders, in een elektriciteits- en leidingennet en laadinfrastructuur dat burgers én bedrijven in staat stelt hun duurzame ambities hierop te kunnen plannen en  realiseren. 

Geen lokale kop op landelijke eisen 

In de omgevingswet wordt het mogelijk voor gemeenten om op lokaal niveau aanvullende maatregelen te eisen van bedrijven en meer specifiek voor kantoren en retail. Gevolg is dat bedrijven om extra, en niet noodzakelijkerwijs op elkaar aansluitende, regelgeving kan worden gevraagd. Ruimte bieden aan lokale eisen leidt tot een diversiteit aan regelgeving terwijl uniformiteit van groot belang is voor zowel regionaal opererende Omgevingsdiensten als voor ondernemers in onze sector met meerdere vestigingen in verschillende gemeenten.

Gemeenteraadsverkiezingen-2022.jpeg

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring