Wijzigingen personeelszaken 2023

Laatste update 21 december 2022 Leestijd: 4 min

03 Overzicht wetswijzigingen per 1 januari 2023 werkgeverszaken 

Wat verandert er in 2023 in wet- en regelgeving op het gebied van werkgeverszaken? BOVAG heeft de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij gezet.

Uitgestelde wetten 

Enkele wetten die per 1 januari 2023 in zouden gaan, zijn uitgesteld. Denk hierbij aan de nieuwe Pensioenwet, de Wet Werken waar je wilt en het besluit CO₂-reductie werkgebonden personenmobiliteit die voor grote werkgever (100 werknemers of meer) gaat gelden. In 2023 wordt een wetsvoorstel voor het werken met (en als) zelfstandige uitgewerkt. Doel is dat deze in 2025 in gaat.  Uiteraard informeert BOVAG u voordat deze wetgeving gaat gelden.  

AOW-leeftijd  

De AOW-leeftijd stijgt naar 66 jaar en tien maanden. Op de website van de Rijksoverheid vindt u een overzicht van de ontwikkeling van de AOW-leeftijd tot en met 2026. 

Minimumloon vanaf 1 januari 2023 

Het minimumloon stijgt fors. Lees daarvoor:

Stijging lage-inkomensvoordeel (LIV) 2022 en 2023 

Het lage-inkomensvoordeel is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die medewerkers in dienst hebben met een laag loon (inkomen tussen 100% en 125% wettelijk minimumloon). Vanwege de bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon (WML) op 1 januari 2023 wordt het LIV ook verhoogd over 2022 en 2023. De vergoeding per verloond uur wordt over 2022 verhoogd van € 0,49 naar € 0,78. En de maximale vergoeding is in 2022 € 1.520 per medewerker in plaats van € 960. Over 2023 (wordt uitbetaald in 2024) wordt het LIV verhoogd van € 0,49 naar € 0,63 per verloond uur. De maximale vergoeding is voor 2023 vastgesteld op € 1.242.  

U hoeft het LIV niet aan te vragen. Het UWV berekent op basis van de loonaangifte voor welke medewerkers het LIV geldt. Meer informatie over het LIV vindt u op de website van het UWV

Maximale transitievergoeding 2023  

De maximale transitievergoeding gaat omhoog naar € 89.000. Of, als het jaarsalaris hoger is dan € 89.000, is het maximaal 1 bruto jaarsalaris. 

WKR  

De vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) is verruimd in 2023. De vrije ruimte over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom stijgt dit jaar van 1,7% naar 3%.  Voor het deel van de loonsom boven de € 400.000 blijft de vrije ruimte 1,18% 
 

Onbelaste reiskostenvergoeding 

De maximale onbelaste reiskostenvergoeding stijgt van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. Dat betekent dat er een hogere onbelaste vergoeding gegeven mag worden. Het hoeft niet. Tenzij is afgesproken dat u de wettelijke regeling volgt. Kijk dus goed naar hoe u dit heeft afgesproken als u een reiskostenvergoeding geeft.  

Hogere thuiswerkvergoeding 

De gerichte vrijstelling voor de onbelaste thuiswerkvergoeding wordt per 2023 verhoogd naar € 2,15 per dag Dat was in 2022 € 2,00. Ook hiervoor geldt dat u dit niet hoeft te geven, het mag. Het moet sowieso als u heeft afgesproken de wet te volgen.  

Tegemoetkoming slachtoffers beroepsziekten 

De regeling Tegemoetkoming slachtoffers beroepsziekten (TSB) treedt in werking. Deze regeling biedt (ex-)werkenden, die schade hebben opgelopen door gevaarlijke stoffen, een tegemoetkoming die losstaat van een eventuele aansprakelijkheid van u als werkgever. Op dit moment gaat het alleen om mensen met longkanker door asbest, allergische beroepsastma en schildersziekte. In de toekomst worden hier meerdere beroepsziektes aan toegevoegd.  

Vragen?  

Heeft u vragen over het overzicht met wetswijzigingen in 2023 voor werkgevers? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via 030 – 65 95 300 of ledenadvies@bovag.nl.   

Extra aandacht voor geldzorgen

Tot slot brengen wij graag nog het dossier Geldzorgen bij medewerkers onder de aandacht voor als u personeel met financiële problemen heeft. Via geldfit.nl/bovag kan de medewerker zelf uitzoeken hoe het met de financiële gezondheid zit. En in het dossier treft u informatie en praktische voorbeelddocumenten om de medewerker te ondersteunen.  

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring