Vastgoed & bestemmingsplannen

Laatste update 29 mei 2019 Leestijd: 4 min

02 Bestemmingsplan wijzigen

Krijgt u als BOVAG-lid te maken met een bestemmingswijziging? Of hebt u zelf plannen hiervoor? BOVAG helpt u graag. We hebben hiermee de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan. Alvast één tip: begin tijdig. Want een bestemmingswijziging duurt vaak lang, soms zelfs jaren. 

 

Oorzaken van leegstand

Het is niet meer vanzelfsprekend dat een leegkomende auto-, fiets of motorshowroom wordt betrokken door een nieuwe ondernemer. Dit komt onder meer door schaalvergroting en door afvlakking van de groei van het Nederlandse wagenpark. Een andere oorzaak is heroverweging bij ondernemers over de invulling van hun bedrijfsactiviteiten. Daardoor zijn bedrijfspanden soms te groot en zou het prettig zijn een deel van het pand anders te mogen gaan gebruiken. 

Ook zien we binnen de fietsbranche de wens om naar grotere (1000m2 +) locaties te verhuizen. Omdat verkoop en reparatie van fietsen nog altijd wordt gezien als detailhandel, mag dit niet zomaar plaatsvinden op een willekeurig bedrijfsterrein of locaties die niet voor detailhandel  bestemd zijn. BOVAG zet zich ervoor in deze visie van de overheid te veranderen en deze ontwikkelingen binnen deze branche meer ruimte te geven door uitzonderingen toe te staan zoals men dat ook al voor bepaalde andere sectoren doet. Maar ook hier geldt dat veel belangen spelen. Vaak is in een bepaalde regio ook tussen verschillende gemeentes een afspraak over hun visie en vestigingsbeleid voor detailhandel gemaakt en mag een individuele gemeente niet zomaar een uitzondering maken. BOVAG kan in dit soort situaties advies geven en ook ondersteunen. Bovendien hebben we ook gespecialiseerde externe adviseurs aan ons gebonden die zo nodig kunnen meedenken en helpen. 

BOVAG werkt ook samen met het pensioenfonds PMT en MN Services. Samen zoeken we actief naar locaties die in potentie kunnen worden herontwikkeld naar woningbouw en dan meer specifiek appartementen in het middenhuursegment. Hebt u een bedrijfslocatie waarvan u denkt dat deze geschikt is voor woningbouw, neemt u dan eens vrijblijvend contact op met uw BOVAG adviseur of stuur een mail aan vastgoed@bovag.nl. we kijken dan graag met u mee naar de mogelijkheden. 

Bestemming wijzigen kost vaak veel tijd en geld

Hoe slaagt u erin het leegstaande pand te verhuren of te verkopen? Dat is vaak een hele uitdaging. Vaak verhindert het bestemmingsplan de verhuur of de verkoop aan bijvoorbeeld een sportschool, groothandel of supermarkt. Ook het ombouwen naar woningen is veelal niet toegestaan. Natuurlijk, er zijn goede voorbeelden. Maar het duurt vaak heel lang voordat een gemeente een andere bestemming toestaat op een dealerpand. Dit kan jaren duren en soms ook kosten met zich meebrengen. Informatie over bestemmingswijzigingen 

Informatie over bestemmingswijzigingen

Krijgt u als BOVAG-lid te maken met een bestemmingswijziging? Of hebt u zelf plannen hiervoor? BOVAG helpt u graag. We hebben hiermee de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan. Alvast één tip: begin tijdig. Want een bestemmingswijziging duurt vaak lang, soms zelfs jaren. 

Download onderstaande informatie :
  • Een uitleg over het procesverloop van een bestemmingsplanwijziging: hoe gaat een bestemmingsplanwijziging in zijn werk en in welke volgorde moet u actie ondernemen?
  • Een voorbeeldbrief waarmee u een zienswijze kunt indienen bij uw gemeente. Deze brief komt van pas wanneer de gemeente een herziening van de bestemmingsplannen aankondigt.
  • Een voorbeeldbrief waarmee u een verzoek tot wijziging van de bestemming kunt indienen, buiten de reguliere herziening van de bestemmingsplannen om.
  • De BOVAG-Visie op vastgoed. Nuttige achtergrondinformatie voor uw gemeente, bijvoorbeeld als bijlage bij de brieven die u verstuurt.
  • BOVAG Vastgoedspecial; bijlage bij BOVAGkrant januari 2017 (pdf)
  • Brochure ‘Stoppen of doorgaan’: een uitgebreid document dat u kan helpen wanneer u een bedrijf koopt, verkoopt, beëindigt of overdraagt.

Meer informatie over de BOVAG Vastgoedvisie leest u in het volgende hoofdstuk.

 

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring