Impact technische ontwikkelingen op aftersales

Laatste update 07 juni 2019 Leestijd: 6 min

08 De impact van elektrische aandrijving op het truck- en busbedrijf

Het elektrisch aangedreven voertuig zal een flinke impact krijgen op het truck- en busbedrijf. Hoe groot die impact is, heeft BOVAG nu becijferd.

Het staat vast dat elektrisch aangedreven voertuigen een belangrijke rol gaan vervullen in de toekomstige mobiliteit. De grote vraag is wanneer precies en met welk tempo elektrische aandrijving de traditionele verbrandingsmotor gaat vervangen. En als daar beter zicht op is, wat dan de gevolgen daarvan zijn. Daarbij is het algemene beeld dat elektrisch aangedreven auto’s minder complex zijn en minder onderhoud nodig hebben. Voor BOVAG Truckdealers aanleiding om het eerder uitgevoerde onderzoek naar de invloed van elektrisch rijden op aftersales voor personenauto’s en bestelauto’s uit te breiden met eenzelfde onderzoek naar deze ontwikkelingen bij trucks en bussen. De studie is uitgevoerd door VMS | Insight.

Deze studie heeft betrekking op trucks en bussen (boven 3.500 kg GVW). De volledig elektrisch aangedreven variant (Full EV) staat hierbij centraal. De Full EV kan met een batterij uitgerust zijn (BEV) of met een waterstof/brandstofcel (FCEV). De verwachting is dat de BEV tot 2025 de belangrijkste technologie zal zijn en dat de jaren daarna FCEV een steeds prominentere rol zal opeisen. 


Impact van elektrisch op aftersales

Elektrisch aangedreven auto’s zijn minder complex dan auto's met een verbrandingsmotor en hebben minder onderhoud nodig. De vermindering van de onderhoudsbehoefte komt bij trucks en bussen nog sterker tot uiting dan bij personenauto’s. Belangrijkste oorzaken hiervan zijn de relatief grote component arbeid in de aftersaleskosten en het feit dat onderhoud en reparatie sterker dan bij personenauto’s zijn gerelateerd aan de aandrijflijn. Juist op dat gebied zijn de grootste reducties te verwachten.

Scenario's

Net als voor personenauto’s en bestelauto’s zijn er ook drie scenario's ontwikkeld voor trucks en bussen. Het wagenpark trucks en bussen zal in de komende jaren toenemen. Het groter wordende wagenpark dempt de negatieve invloed van de lagere onderhoudsbehoefte van de elektrisch aangedreven voertuigen.
 
Scenario 1: Laag scenario EV trucks en bussen
 • Ontwikkeling Full EV: Per segment grote verschillen – vooral toename EV in lichte segment (<16t) en bij autobussen.    
  • In 2025: 5% van alle nieuwverkopen = 2% van het park.
  • In 2030: 22% van alle nieuwverkopen = 8% van het park.
 • Impact op aftersales: De groei van het wagenpark compenseert de lagere onderhoudsbehoefte van elektrische voertuigen (meer dan) volledig. Bij jonge voertuigen is de invloed wél merkbaar. Ontwikkeling omzetpotentieel:
  • Totaal wagenpark in 2030 ten opzichte van 2018: +7%. 
  • Jong wagenpark (0-3 jr) in 2030 ten opzichte van 2018: -8%. 

Scenario 2: Realistisch scenario trucks en bussen
 • Ontwikkeling Full EV: Tot 2025 vooral elektrificatie stedelijk georiënteerd vervoer. Vanaf 2025 wordt waterstof een goed alternatief voor de lange afstand. Scenario conform algemene verwachting OEM's en opinieleiders.
  • In 2025: 10% van alle nieuwverkopen = 3% van het park.
  • In 2030: 33% van alle nieuwverkopen = 12% van het park. 
 • Impact op aftersales: Door groei van het wagenpark blijft de totale impact op omzet en margepotentieel beperkt. Ondanks toenemend wagenpark kunnen vooral (merk) dealers met sterke positie in stadsdistributie en/of autobussen te maken krijgen met afnemende omzet en marge. Ontwikkeling omzetpotentieel:
  • Totaal wagenpark in 2030 ten opzichte van 2018: +3%.
  • Jong wagenpark (0- 3  jr) in 2030 ten opzichte van 2018: -15%.
Scenario 3: Hoog scenario trucks en bussen
 • Ontwikkeling Full EV: Versnelde energietransitie en sterke stimulering leiden tot vanzelfsprekende vraag. De stijging vindt vooral plaats ná 2025, ook in het zware segment (>16t). Zeer disruptief scenario.
  • In 2025: 11% van alle nieuwverkopen = 3% van het park.
  • In 2030: 44% van alle nieuwverkopen = 15% van het park.
 • Impact op aftersales: Door sterke stijging BEV en FCEV vanaf 2025 zullen alle aanbieders geconfronteerd worden met (de gevolgen van) EV. Ook in dit progressieve scenario worden de negatieve gevolgen van EV op aftersales gedempt door het toenemende wagenpark. Ontwikkeling omzetpotentieel:
  • Totaal wagenpark in 2030 ten opzichte van 2018: +1%.
  • Jong wagenpark (0-3 jr) in 2030 ten opzichte van 2018: -22%.
Kijk ook op werkplaats van de toekomst.


Ga naar de rekentool voor trucks en bus

Bekijk hier een voorbeeld van de rekentool

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring