Tellerregistratie voor motorfietsen

Laatste update 09 april 2021 Leestijd: 7 min

01 Verplichte registratie vanaf 1 juli 2021

Erkende bedrijven moeten vanaf 1 juli 2021 ook de tellerstand van motorfietsen bij de RDW registreren. Dat gaat op dezelfde manier als voor personenvoertuigen en lichte bedrijfswagens. Met de verplichte registratie wil de overheid de koper betrouwbare informatie over tellerstanden van motoren geven en fraude met tellerstanden terugdringen.

Tegen fraude, voor verkeersveiligheid

Met de verplichte registratie van tellerstanden van motorfietsen wil de overheid de handel in motorfietsen minder vrijblijvend maken. Meer informatie over de geregistreerde tellerstanden moet kopers helpen om een betrouwbare motorfiets aan te schaffen. Een gebruikte motorfiets met teruggedraaide teller is vaak duurder in aanschaf én in onderhoud. Tellerregistratie is een gezamenlijke wens van overheid, de Vereniging Aanpak Tellerstanden en motorbranche en moet economische fraude tegengaan en de verkeersveiligheid verbeteren. De RDW beheert het register met tellerstanden en geeft op basis van die informatie een oordeel over de tellerstand van een motor.

Voorbereiding

In het eerste half jaar van 2021 helpen de RDW, de Vereniging Aanpak Tellerstanden en BOVAG erkende bedrijven bij de voorbereiding op deze nieuwe taak. De meeste motorbedrijven registreren nu al tellerstanden en zullen slechts merken dat hun managementsysteem aangepast wordt. Ook sommige autobedrijven krijgen met de registratie te maken, bijvoorbeeld als ze een inruilmotor in bedrijfsvoorraad nemen of trikes met een motorkenteken verkopen.

Registratie

U registreert bij de RDW de tellerstand van alle voertuigen die als motorfiets geregistreerd zijn en met een motorrijbewijs gereden mogen worden. De kentekens van deze voertuigen beginnen met de letter M. Het gaat uiteraard om alle tweewielige motorfietsen, maar ook trikes en andere voertuigen die als motorfiets geregistreerd zijn. U leest de tellerstand af die op de teller zichtbaar is (in km of mijl).

Een erkend bedrijf registreert de tellerstand van een motorfiets in de volgende gevallen:
  • Bij opname in de bedrijfsvoorraad;
  • Bij de tenaamstelling;
  • Bij reparatie, onderhoud en bandenwissel (geen minimumbedrag);
  • Bij afmeldingen voor export of demontage (optioneel).
Een motorfiets in bedrijfsvoorraad nemen zonder tellerstand op te geven mag alleen als er geen teller in de motor zit of als de teller niet is af te lezen. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval als de teller kapot is en niet eenvoudig te repareren is. U kunt het voertuig dan alleen rechtstreeks via de portal op rdw.nl/zakelijk in de bedrijfsvoorraad nemen of op naam zetten. Onder het kopje ‘Bedrijven met een RDW-erkenning’ vindt u de diensten ‘Voertuigen opnemen in de bedrijfsvoorraad’ en ‘Op naam zetten vrijwaren’.

Uw bedrijf klaarmaken

Als de registratie van tellerstanden nieuw is voor uw bedrijf, dan zult u zowel de registratie technisch mogelijk moeten maken als uw medewerkers moeten instrueren de tellerstand op te nemen en te registreren. 
  • Heeft u een dealer- of garagemanagementsysteem (DMS of GMS), dan past de leverancier de software per 1 juli 2021 aan. Iedere ingevoerde tellerstand wordt dan geautomatiseerd aan de RDW doorgegeven. Vraag bij de leverancier van uw DMS of GMS of dit inderdaad het geval is. 
  • Heeft u geen DMS of GMS? Informeer dan bij de verschillende leveranciers wat de mogelijkheden zijn en overweeg het gebruik van een DMS of GMS.
  • Heeft u geen behoefte aan een DMS of GMS? Dan kunt u de tellerstand registreren via de dienst 'Tellerstand opvoeren' op de website van de RDW: tellerstand.rdw.nl/opvoeren. U vult daar het kenteken, de meldcode, de afgelezen tellerstand en de eenheid tellerstand (km/mijl) in.
Daarnaast is het belangrijk dat het opnemen en registreren van tellerstanden in de normale routine van uw medewerkers komt. Bijvoorbeeld door deze informatie met uw medewerkers door te nemen.

Onlogische of onwaarschijnlijk hoge tellerstand

Geeft u een onlogische tellerstand of onwaarschijnlijk hoge tellerstand op, dan krijgt u een melding van uw systeem. U kunt dan controleren of de opgegeven tellerstand overeenkomt met de afgelezen tellerstand en eventueel een fout geregistreerde stand nog wijzigen. Doet u dit niet, dan ontvangt u een e-mail van de RDW waarin nogmaals wordt aangegeven dat er een onlogische tellerstand of onwaarschijnlijk hoge tellerstand is geregistreerd. Corrigeert u de stand alsnog niet, omdat deze overeenkomt met de afgelezen tellerstand, dan stuurt de RDW de eigenaar/houder een brief over de geregistreerde tellerstand. Deze kan dan alsnog actie ondernemen als de tellerstand volgens hem niet juist is. 

Tellerstand corrigeren

Het kan voorkomen dat u een verkeerde tellerstand in het systeem invoert. Deze verkeerde stand kunt u zelf corrigeren. U kunt de laatst geregistreerde tellerstand of een eerder geregistreerde tellerstand corrigeren. Hoe dat werkt, leest u op rdw.nl/tellerstanden

Inzicht in tellerstanden

De RDW stelt vanaf 1 juli 2021 ook alle informatie over tellerstanden van motorfietsen beschikbaar. Zo krijgen kopers voor de aankoop van een motorfiets betrouwbare gegevens die een rol kunnen spelen bij hun eventuele aankoop. Ook voor u als erkend bedrijf komt deze informatie beschikbaar. In het register staat nu al een startset aan tellerstanden die de RDW van een aantal branchepartij heeft overgenomen. De komende jaren zullen u en uw collega’s ervoor zorgen dat het register steeds verder gevuld wordt. 

Er zijn verschillende producten om inzicht te krijgen in (het oordeel over) de tellerstanden die door de RDW geregistreerd zijn. Die worden voor motorfietsen aangepast. 
  • RDW Voertuigrapport. Staat een motorfiets in bedrijfsvoorraad, dan kunt u een RDW Voertuigrapport aanvragen. Daarin staan alle geregistreerde tellerstanden. Daarnaast biedt het RDW Voertuigrapport een keur aan informatie over de motorfiets. Handig om de koper snel inzicht en vertrouwen te geven. Ook een particuliere eigenaar kan een RDW Voertuigrapport aanvragen.
  • Tellerhistorie. Deze dienst toont een volledig overzicht van de tellerstanden van een voertuig op het beeldscherm. Dit overzicht kunt u via uw provider opvragen als een motorfiets in uw bedrijfsvoorraad staat. Dat kan ook als voordat u het voertuig in bedrijfsvoorraad zet. U heeft dan wel toestemming van de eigenaar nodig (in de vorm van zijn of haar rijbewijsnummer).   
  • Online voertuiginformatie. Op ovi.rdw.nl kan iedereen op kenteken opzoeken of een voertuig een logische (oplopende) reeks tellerstanden heeft. 

Vermoeden van tellerfraude

Wordt bij u een motorfiets aangeboden waarvan de tellerstand niet past bij de staat van het voertuig? Of vermoedt u dat de tellerstand is teruggedraaid? Dan kunt u zelf bij de RDW controleren of het oordeel over de reeks tellerstanden logisch of onlogisch is. Is het oordeel onlogisch, dan kan er sprake zijn van een teruggedraaide teller. U kunt overwegen om de motorfiets alsnog niet te kopen. Ook na opname in bedrijfsvoorraad blijft het oordeel ‘onlogisch’ staan. 

Geeft de controle geen uitsluitsel? Het zou kunnen dat er nog onvoldoende tellerstanden geregistreerd zijn om een oordeel te vellen. In dit geval is de overweging aan u of u het voertuig in bedrijfsvoorraad neemt. Voor advies kunt u contact opnemen met de Vereniging Aanpak Tellerfraude, verenigingaanpaktellerfraude.nl

Meer informatie

Voor vragen kunt u terecht op een speciale pagina op de website van de RDW, rdw.nl/tellerregistratiemotoren. Ook kunt u uw vragen stellen aan de bedrijvenbezoekers van de RDW of contact opnemen met het Klant Contact Centrum

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring